:
Financiranje javne uprave
Repozitorij
Obavijesti
Poštovani studenti, ljubazno molim da što prije počnete pratiti nastavu preko sustava Merlin, s obzirom da mi evidencija studenata govori o tome da mu veći broj studenata još nije aktivno pristupio. Idući tjedan ćete prisati prvi test - kviz kao kratku provjeru znanja. To neće biti kolokvij, ali ću postignuti uspjeh uzeti u obzir. Stoga vas pozivam na aktivno sudjelovanje, praćenje nastave preko prezentacija i određivanjem nastavnih cjelina, a kao posebno važno ističem nužnost da nastavne cjeline prolazite preko pitanja za ponavljanje.
Poštovane kolegice i kolege,   kolegij "Financiranje javne uprave" polaže se usmeno (cijeli ispit) ili polaganjem parcijalnih ispita (dva pisana kolokvija i jedan usmeni).   U repozitoriju se nalazi popis ispitne literature koja je ujedno ispitno gradivo i za kolokvije.   Tijekom ljetnog semestra održat će se dva pisana kolokvija, sa sadržajem iz priloženog popisa literature. Treći, usmeni kolokvij studenti odgovaraju na ispitnom roku na kojem prijave ispit, a ocjena iz ispita sadržavat će prosječnu ocjenu sva tri uspješno položena kolokvija. Uvjet za izazak na kolokvij je prisustvo na 3/4 predavanja. Kolokvijima mogu pristupiti redoviti i izvanredni studenti te ponavljači.   Postignuti rezultati na prvom i/ili drugom kolokviju priznat će se kao parcijalno položeni ispit na rokovima u lipnju, srpnju, rujnu tekuće akademske godine i studenome iduće akademske godine. Ako u navedenim rokovima ispit nije položen, na idućim se rokovima ispit odgovara u cijelosti, usmeno, neovisno o prethodno postignutim rezultatima na kolokvijima.   Osim ispitne literature,  u repozitoriju se nalazi i skripta koja zamjenjuje poglavlje o posebnim porezima na promet u knjizi "Hrvatski fiskalni sustav", a ispitno je gradivo drugog kolokvija.