OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko porezno pravo
Europsko porezno pravo
Studij: Porezni - 6. semestar
Šifra: 123948
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: Irena Klemenčić , dipl.iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko porezno pravo Porezni - 6. semestar
7.0 123948
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
Irena Klemenčić , dipl.iur. (Predavanja)

Srijedom od 11 do 12,30

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
Arbutina, Hrvoje; Europsko porezno pravo, predavanja, Power Point prezentacije;
Opis predmeta
Uvod 1P
Porezi u Ugovoru o Europskoj uniji i u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije; integracijska osnova 1P
Opće porezno pravo EU i međunarodno porezno pravo: negativna integracija 1P
Europska integracijska porezna politika 1P
Carinski zakonik Europske unije 2P
Harmonizacija poreza na dodanu vrijednost i trošarina 1P
Oporezivanje dohotka 6P
Oporezivanje transakcija (Capital Duty)2P
Direktiva o matičnom i zavisnom društvu i Direktiva o spajanjima 1P
Oporezivanje dobiti 6P
Arbitražna konvencija 2P
Direktiva o kamatama i autorskim naknadama 2P
Direktiva o kamatama na štednju 2P
Uzajamna suradnja kod utvrđivanja i naplate poreza 2P
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.