PRAVO DRUŠTAVA EU:

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, LL.M. (LSE)

Prof. dr. sc. Tamara Perišin, MJur (Oxon)

 

PREDMET PRAVO DRUŠTAVA EU NEĆE SE IZVODITI U AKADEMSKOJ GODINI 2019/2010.

 

 

Gostujući profesori u 2018/19:

 

Prof. Takis Tridimas, King's College London

Prof. Karsten Sorensen, University of Aarhus

 

NASTAVNE JEDINICE

 

Petak, 30. studenog 2018., 17.00h, CM 4, dv. I

 

Pravni aspekti financijske krize u EU

Cilj učenja: 

Razumijeti pravne posljedice financijske krize na nivou Europske unije i država članica, te njihov međuodnos. Raspraviti odgovore na financijsku krizu u EU u pogledu mehanizama financijske pomoći i s tim povezanih pravila. Poseban naglasak stavit će se na izmjene Osnivačkih ugovora, ESM i Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji (Fiskalni ugovor). Raspravit će se da li je financijska kriza u EU dovela do veće integracije i/ili do Europe različitih brzina te razmotriti problematiku solidarnosti u EU. 
 

Literatura:

Pringle

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (Fiscal Compact)

I. Goldner Lang: The EU Financial and Migration Crises: Two Crises - Many Facets of EU Solidarity, forthcoming in 2015 in: The Different Faces of Solidarity in European Union Law: The Implications of the Lisbon Treaty and the Economic Crisis, Edward Elgar Publishing (eds: A. Biondi, E. Dagilyte & E. Küçük), pp. 133-160.                                                                                                                                                                                                        

 

 

OBRATITE PAŽNJU NA PROMJENU LOKACIJE I TERMIN!

Ponedjeljak, 3. prosinca 2018., 17.30, Trg Republike Hrvatske 14, Vijećnica, 2. kat

 

Gostujuće predavanje

 

Prof. Takis Tridimas

King's College London

 

BANKING UNION

TOWARDS THE EU'S DEEPER FINANCIAL INTEGRATION

 

READING MATERIALS

Tridimas: The Legal Analysis of Gauweiler

Tridimas: The constitutional dimension of Banking Union

                                                                                                                                                                                                    

 

Petak, 21. prosinca 2018.

 

Sloboda pružanja usluga i pravo poslovnog nastana pravnih osoba

Cilj učenja: Razumijeti pravila slobode pružanja usluga i prava poslovnog nastana vezano uz pravne osobe; raspraviti u kojoj mjeri europsko pravo dopušta trgovačkim društvima da registriraju svoje sjedište u drugoj državi članici; razgovarati o tenziji između funkcioniranja unutarnjeg tržišta i sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza i drugih nacionalnih pravila. 
 

Literatura:

 

- P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; pp. 779-788

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013.; pp. 327-357                                                                                                                                          

 


Ponedjeljak, 14. siječnja 2019., 17.00h, CM 4, dv. I

Nacionalni porezni propisi kao prepreka tržišnim slobodama 

Cilj učenja: razumijeti da nacionalna porezna pravila mogu biti prepreke tržišnim slobodama; razumijeti moguća opravdanja tih prepreka; razumijeti posljedice pravila unutarnjeg tržišta na nacionalne fiskalne sustave.
 

Literatura

21/79 C v. Italy - činjenice, paras 14, 15, 21

- 112/84 Humblot - činjenice, paras 12-16

C-330/91 Commerzbank

C-279/93 Schumacker

- C 446/03 Marks and Spencer

 

Wyatt and Dashwood's European Union Law, Sweet and Maxwell, London, 2011, pp 581-599.

 

Sloboda kretanja kapitala - zlatne dionice

Cilj učenja: razumijeti da povlaštene dionice države članice u privatiziranom trgovačkom društvu, ograničenja dioničarskih glasačkih prava i slične mjere mogu ograničavati ili činiti manje atraktivnim kretanje kapitala; razumijeti uske mogućnosti opravdavanja tih mjera.

 

Literatura:

- C-503/99 C v Belgium

C-112/05 C v Germany, Volkswagen

 

Wyatt and Dashwood's European Union Law, Sweet and Maxwell, London, 2011, pp 664-670.

 

 

 

Ponedjeljak, 21. siječnja 2019., 17.00h, CM 4, dv. I

Globalno poslovanje trgovačkih društava 

Utjecaj prava EU na globalne kompanije

Cilj učenja: razumijeti vanjske učinke unutarnjih mjera; razlikovati mjere koje povećavaju trgovinu od onih koje skreću pravac trgovine; moći predvidjeti posljedice nacionalnog i europskog zakonodavstva na svjetsku trgovinu; razumijeti utjecaj EU na razvoj globalih standarda.

 

Literatura:

C-434/15 Asociacion Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, request for a preliminary ruling 

C-526/15 Uber Belgium -http://eulawradar.com/case-c-52615-uber-belgium-facilitating-a-mobility-service-not-a-taxi-service/

  Usporediti s Glyca Trans. LLC v. City of New York, No. 8962/15 (N.Y. Sup. Ct. Queens Cty. Sept.8, 2015)

European Commission Press Release: Commission decides selective tax advantages for Fiat in Luxembourg and Starbucks in the Netherlands are illegal under EU state aid rules, Brussels, 21 Oct. 2015 (Links to an external site.)

T-209/01 and T-210/02 Honeywell v. Commission and General Electric v. Commission -- Press Release No. 109/05,14 December 2005 (Links to an external site.)

 

Dodatna literatura za doktorski studij: 

T. Perišin, EU Identity from the Perspective of the WTO – The Spillover Effects of the Union’s Internal Market in the International Trading Arena

A. Bradford, The Brussels Effect

Pravo EU i globalne kompanije: primjer zaštite podataka i privatnosti

Cilj učenja: razumijeti kako pravila EU u području zaštite podataka i privatnosti utječu na poslovanje trgovačkih društava unutar EU i izvan nje. 

Literatura:

Case C-131/12 Google Spain SL and Google Inc. v. AEPD and Gonzalez 

Case C-293&594/12 Digital Rights 

Case C-362/14 Maximilian Schrems v. Data Protection Commissioner 

Dodatna literatura za doktorski studij: 

P. Bernal, The Ballad of Google Spain, in J..H. Weiler, Editorial, EJIL 26 (2015), pp. 312/3

 

Novi bilateralni sporazumi EU: TTIP i CETA

Cilj učenja: razumijeti utjecaj TTIP-a i CETA-e na poslovanje trgovačkih društava, na radnike, investitore i zaštitu vrijednosti; identificiati probleme povezane s mogućim novim sustavom investicijskog suda.

Literatura:     

Background information on the Investment Court System     

CETA - samo pogledati sadržaj.        

Dodatna literatura za doktorski studij:

T. Perišin, Transatlantic Trade Disputes...   

 

 

Nastava putem e-learning stranice

Gost profesor: Prof. dr. Karsten Sorensen, University of Aarhus

  • The purpose and scope of the harmonisation

  • The effect of harmonisation in this area

  • Harmonisation of formation and capital

 

  • Harmonisation of cross-border mobility, restructuring and cooperation

  • Supranational corporate forms

 

Upute za prijavu na e-learning stranicu će biti dostavljene svim postdiplomantima upisanim u ovaj kolegij.