OPATIJA 2013:
Jean Monnet Seminari - Opatija 2013

 

RESEARCH SEMINARS

Zagreb 30. 01 & Opatija – 31.01 – 03. 02. 2013

 

Methodology of European Law / EU Law Course Development

 

Ciljevi seminara su razviti vještinu istraživanja i osmisliti nastavu u području prava EU kao priprema za prijavu znanstvenih i nastavnih projekata

 

 

Poziv

znanstvenim novacima, doktorskim studentima i mlađim nastavnicima koji su nedavno doktorirali da se prijave za sudjelovanje.
Kontakt:
ejpkatedra@gmail.com

Dostupan je ograničen broj stipendija za istraživače s izlaganjem koje se mora odnositi na tekuće znanstveno istraživanje ili na planiranje budućeg istraživanja.

 

 

January 30th – Zagreb

13.00-19.00 hrs Methodology of EU Law (6 hrs)

 

January 31st - Opatija

13.00-19.00 Methodology of EU Law (6 hrs)

 

February 1st - Opatija

09.00-13.00 EU Law Course Development (4 hrs)

15.00 - 18.00 Methodology of EU Law (3 hrs)

 

February 2nd - Opatija

09.00 - 13.00 EU Law Course Development (4 hrs)

15.00 - 19.00 EU Law Course Development (4 hrs)

 

February 3rd - Opatija

09.00 - 12.00 EU Law Course Development (3 hrs)

 

 

 


 

Participation of doctoral students is supported by Hanns Seidel Stiftung