EUROPSKE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE - PRAVNI ASPEKTI

Europska unija - evolucija

Materijali za nastavu:

 

 


Europska unija - ovlasti i pravni instrumenti

 

Materijali za nastavu:

 


Europska unija - izvori prava i njihovi pravni učinci

 

Materijali za nastavu:


Osnove unutarnjeg tržišta i sloboda kretanja radnika

14.3.2016. 17h

Osnove unutarnjeg tržišta

 

Cilj učenja: Razumjeti ekonomsku i političku pozadinu pravnog uređenja unutarnjeg tržišta EU te 4 tržišne slobode.                  

                                                                                                                                                       

Materijali:

PPT prezentacija

 

 

15.3.2016. 17h

Sloboda kretanja radnika

 

Cilj učenja: Razumijeti ekonomske i socijalne aspekte slobode kretanja radnika u kontekstu unutarnjeg tržišta EU. Razumijeti postojanje izravnog učinka čl. 45 UFEU. Razumijeti teritorijalni opseg čl. 45. UFEU. Razumijeti značenje pojma "radnik" u pravu EU. Razumijeti opseg slobode kretanja radnika prema čl. 45 UFEU.

                                                                                                                                                       

Materijali:

PPT prezentacija

HIPOTETSKI SLUČAJ

 

 

Građanstvo Unije

21.3.2016. 17h

Građanstvo Unije 

Cilj učenja: Razumijeti pojam europskog građanstva i njegovu važnost u pravu EU.                                                                                                                                                           

Materijali:

                                                                                                                                        

 

22.3.2016. 17h

Građanstvo Unije i spajanje obitelji

Cilj učenja:  Razumijeti položaj članova obitelji radnika i građana EU prema praksi Europskog suda, UFEU i Direktivi 2004/38 o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravak na teritoriju država članica.                                                                                                                                                         

Materijali:

                                                                                                                                        

 


Sloboda kretanja roba; Sloboda pružanja usluga i poslovni nastan

 

_________________________________________________________________________________________________

Sloboda kretanja roba I - 4. travnja 2016., 16:30
 
Cilj učenja: Razumjeti ekonomsku i političku pozadinu pravnog uređenja tržišnih sloboda općenito i slobode kretanja dobara posebno.
Razumjeti doseg čl. 34 UFEU (ex čl. 28 UEZ) te promjene njegove interpretacije u praksi Europskog suda. Razumjeti pojmove: količinska ograničenja, "mjere s istovrsnim učinkom", "jednako primjenjive mjere" i "nejednako primjenjive mjere", "dvostruki" i "jednostruki teret", "mjere koje se odnose na način prodaje / način upotrebe", "znatno ometanje pristupa tržištu", "uzajamno priznanje" te znati prepoznati takve mjere u stvarnim i hipotetskim slučajevima.
 
Izvori:
- materijal distribuiran na nastavi
 
 
Literatura (navedena alternativno):
- T. Perišin, Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2008, p. 17-42; (Algoritam link)
- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013, Chapters 4: Non-fiscal measures: Quantitative restrictions and measures having equivalent effect; 5: Article 34 TFEU and certain selling arrangements (vidi i 2: Introduction to the free movement of goods; 3: Fiscal measures: Customs duties and internal taxation) (OUP link)
- P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011, Chapter 19: Free Movement of Goods: Quantitative Restrictions (vidi i 18: Free Movement of Goods: Duties, Charges, and Taxes) (OUP link)
- Wyatt and Dashwood's European Union Law, Sweet and Maxwell, London, 2011.; 389-441); (Hart link)

 

 

 

Sloboda kretanja roba II
 

a) Sloboda kretanja roba - nastavak 

 
Cilj učenja: Razumjeti sustav opravdavanja mjera obuhvaćenih čl. 34 UFEU - legitimne ciljeve zaštite potrošača, okoliša, ljudskih prava itd. Razumjeti oblike analize proporcionalnosti.
 
Izvori:
     Usporediti Walloon Waste s novom odlukom ES o mjeri za koju se može tvrditi da je nejednako primjenjiva i o opravdanju zaštitom
      okoliša C-204/12 Essent v Belgium
C-36/02 Omega (HR)
 

Literatura:

- materijal distribuiran na nastavi 

T. Perišin, Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2008, str. 42-79, (Algoritam link).

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013, Chapter 6: Derogations and justifications.

- Wyatt and Dashwood's European Union Law, Sweet and Maxwell, London, 2011.;441-460); (Hart link)
 
 

Sloboda kretanja usluga i poslovni nastan

Cilj učenja: Razlikovati i razumijeti kriterije za primjenu odredaba o slobodi kretanja usluga i slobodi poslovnog nastana. Razumijeti u osnovnim crtama koncept "uzajamnog priznanja kvalifikacija". Steći vještinu prepoznavanja načela proporcionalnosti u kontekstu slobode poslovnog nastana. Steći vještinu procjene dopuštenosti nacionalnih mjera kojima se ograničavaju sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, te u tom kontekstu razumijeti formulu "mjera koja otežava ili čini manje privlačnom" korištenje tržišne slobode zajamčene Ugovorom ("hinder or make less attractive"). Razumijeti kako Europski sud balansira između temeljnih sloboda i ljudskih prava.

                                                                                                                                                           

Materijali:

Čl. 49-62 UFEU

C-55/94 Gebhard

186/87 Cowan

C-159/90 Grogan                                                                          

 

Literatura:

- P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; str. 764-808

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013.; str. 304-430

 
 
 
Ovlasti Europske unije
 

Cilj učenja: Razumjeti svrhu podjele ovlasti između EU i država članica te mehanizme ostvarivanja te podjele. Razumjeti razlike, ali i poveznice između načela koja uređuju podjelu ovlasti (dodijeljene ovlasti, supsidijarnost, proporcionalnost) i pitanja valjane pravne osnove. Razlikovati ovlasti u unutarnjim i vanjskim pitanjima.

 

 

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana