Seminar "Hrvatska i EU"

Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, LLM (Bruges)

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, LLM (LSE)

Prof. dr. sc. Tamara Perišin, MJur (Oxon)

 

Popis studenata

 

Stranica za dodjelu seminarskih radnji:

https://docs.google.com/document/d/19LDc6zoLPveiKt8C5FBOSXUKANnRZ-DkA9kMMo0gqds/edit?usp=sharing

 

Upute za pisanje seminarske radnje nalaze se na ovom linku.

 

 

1. Seminar, srijeda, 15.3.2017., 14.30

UVOD

 

2. Seminar, srijeda, 22.3.2017., 14.30

Gost: saborski zastupnik Peđa Grbin

Tema: Uloga nacionalnih parlamenata i načelo supsidijarnosti u zakonodavnom postupku EU

 

3. Seminar, srijeda, 29.3.2017., 14.30

Gost: Tatjana Briški, savjetnica u stručnoj službi Hrvatskog sabora

Tema: Redovni zakonodavni postupak i interesi država članica EU

 

4. Seminar, srijeda 12.4.2017. u 14.30

Gost: Andrea Čović Vidović, Europski parlament - Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj

Tema: Bijela knjiga o budućnosti EU

Tekst Bijele knjige dostupan je na ovom linku.

 

5. seminar, srijeda, 19. 4.2017. u 14.30

Ponavljanje za kolokvij

 

6. Seminar, srijeda 3. svibnja 2017. u 14.30

Gosti: Marina Šanko i Borna Domitrović, MVEP

Tema: Predsudski i sudski postupci zbog povrede prava EU

 

7. Seminar, srijeda 10. svibnja 2017. u 14.30

Gost: Alen Botica, Ministarstvo gospodarstva, voditelj SOLVIT ureda

Tema: Uloga SOLVIT-a u funkcioniranju unutarnjeg tržišta EU

Više o SOLVIT-u na www.solvit.eu i www.mingo.hr/solvit

Dodatno: akcijski plan za jačanje SOLVIT-ao načelima kojima se uređuje mreža SOLVIT, EU Single Market Scoreboard

 

8. Seminar, srijeda, 15. svibnja u 14.30

Gost: Lovorka Kušan, sutkinja Ustavnog suda RH

Tema: Odnos ustavnih sudova i Suda EU

Materijali:

Svakako pročitajte press release predmeta Tarrico pred Europskim sudom

Također, ako stignete, pročitajte:

Tekst odluke Talijanskog ustavnog suda u predmetu Taricco na engleskom

Blog 1

Blog 2

 

9. seminar, srijeda, 24. 5. u 14.30

Gost: Snježana Bagić, zamjenica Predsjednika Ustavnog suda RH 

Tema: Načelo razmjernosti u sudskoj praksi 

 

10. seminar, srijeda, 31. 5. u 14.30

Ponavljanje za kolokvij

Ovom se seminaru mogu pridružiti svi studenti koji kane izaći na drugi kolokvij, bez obzira na to jesu li seminaristi i, ako jesu, u kojoj su seminarskoj grupi!

 

 

NAPOMENA: Materijali objavljeni na ovoj stranici su zaštićeni autorskim pravima i ne smiju se koristiti (u cjelini ili djelomično) bez autorovog odobrenja.


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana