Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383


Webmail Pravnog Fakulteta u Zagrebu


INTEGRIRANO PRETRAŽIVANJE LOKALNOG KATALOGA (Vero) I /DISCOVERY/  SERVISA
(EBSCO EDS)Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu


http://www.seelawschool.org/


 

Tribina će se održati u utorak 20. veljače 2018. u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, II. kat lijevo, s početkom u 19 sati.

/_news/23400/Tribina 219 - 02-2018.docx

Renata Požgaj


22. 1. 2018. u 09:54
Uređeno: 25. 1. 2018. u 14:05

Specijalistički studij iz europskog prava počinje sa predavanjima u ožujku 2018. godine.

Zainteresirani za upis se još uvijek mogu prijaviti po natječaju objavljenom u rujnu 2017. Tekst natječaja može se pogledati na linku: Tekst natječaja , Nastavni plan i program studija

Danijel Relković

13. 12. 2017. u 12:00
Uređeno: 7. 2. 2018. u 11:33

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravoZbog velikog interesa polaznika produžen je rok za prijave do 9. veljače 2018. god.

Danijel Relković

2. 2. 2018. u 14:21
Uređeno: 7. 2. 2018. u 11:32
Promocija magistrica i magistara prava

Dana 19. siječnja 2018. godine održana je druga promocija magistrica i magistara prava u ovoj akademskoj godini. Ovom prilikom promovirani su: Rea Jozić, Katarina Badrov, Tanja Bagić, Nika Bašić, Maša Berić, Barbara Bolonja, Zrinka Buzatović, Besa Canoli, Ines Celjak, Maja Čapelj, Lara Črnko, Božica Demeter, Petra Đuračić, Marina Fellner, Kristijan Galić, Maja Glibo, Nikolina Godrijan, Dejan Hamer , Silvija Hanžić, Ivana Imbriovčan , Iris Kebat, Martina Klak, Zrinka Kos, Korana Krivačić, Filip Lalić, Amanda Lovrenović, Maja Majdandžić, Ivan Marčinko, Petra Martek, Jelena Martek, Doris Mustač, Mia Nazalević, Matko Ostoić, Adriana  Ožanić, Katarina Paić, Matea Parlov, Josipa Pavičić, Petra Petak, Petra Radušić, Lucia Slavica, Nera Srzić, Anita Šalina, Marta Šćrbec, Katarina Šimac, Iva Širanović, Nina Šlat, Ivan Topić, Martina Topolovac, Stela Tudor, Nikolina Valent, Karolina Vincek i Ivona Zagajski.

Gost na promociji bio je g. Rober Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore i alumni Pravnog fakulteta Svuečilišta u Zagrebu.

Galerija fotografija s promocije dostupna je u rubrici multimedija.

pfz

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana