Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

4. 7. 2018. u 11:43

S obzirom da je na ovogodišnji program primljeno šestero kandidata sa Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti izvršit će rangiranje kandidata i odrediti dvoje kojima će biti financirani putni troškovi.

Mole se zainteresirani kandidati da do 11. srpnja pošalju:
1.    CV (ne duži od 4 stranice)
2.    Popis objavljenih radova (ukoliko ih imaju)
3.    Motivacijsko pismo (ne duže od 2 stranice)
4.    Potvrdu o statusu doktoranda ili postdoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu

Navedenu dokumentaciju (na hrvatskom jeziku) kandidati trebaju poslati na e-mail: doktorski.studiji@unizg.hr

Originalni tekst natječaja nalazi se ovdje (pod REFUNDACIJA TROŠKOVA PUTA): http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2018-danube-future-interdisciplinary-school-dis/

 

Danijel Relković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana