Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

8. 3. 2018. u 08:11
Uređeno: 15. 3. 2018. u 14:19

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski Telekom d.d. sklopili su sporazum o suradnji u organiziranju praktične nastave za studente Fakulteta. Prema ovom sporazumu, Hrvatski Telekom primat će studente pete godine pravnog studija na praksu u trajanju od 15 dana, u okviru praktičnih vježbi koje se izvode u devetom semestru i nose 10 ECTS bodova.

Posebna je vrijednost ovoga sporazuma što otvara mogućnost studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i za obavljanje dugotrajnije prakse (u trajanju od 3 mjeseca) u Hrvatskom Telekomu.

Potpisivanjem ovog sporazuma, studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nudi se još više mogućnosti za stjecanje praktičnih znanja i vještina relevantnih za rad u gospodarstvu i na pitanjima ICT regulacije, tržišnog natjecanja, zaštite osobnih podataka i telekomunikacijske regulative.

 


 

pfz
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana