Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

2. 2. 2018. u 14:21
Uređeno: 7. 2. 2018. u 11:32
Promocija magistrica i magistara prava

Dana 19. siječnja 2018. godine održana je druga promocija magistrica i magistara prava u ovoj akademskoj godini. Ovom prilikom promovirani su: Rea Jozić, Katarina Badrov, Tanja Bagić, Nika Bašić, Maša Berić, Barbara Bolonja, Zrinka Buzatović, Besa Canoli, Ines Celjak, Maja Čapelj, Lara Črnko, Božica Demeter, Petra Đuračić, Marina Fellner, Kristijan Galić, Maja Glibo, Nikolina Godrijan, Dejan Hamer , Silvija Hanžić, Ivana Imbriovčan , Iris Kebat, Martina Klak, Zrinka Kos, Korana Krivačić, Filip Lalić, Amanda Lovrenović, Maja Majdandžić, Ivan Marčinko, Petra Martek, Jelena Martek, Doris Mustač, Mia Nazalević, Matko Ostoić, Adriana  Ožanić, Katarina Paić, Matea Parlov, Josipa Pavičić, Petra Petak, Petra Radušić, Lucia Slavica, Nera Srzić, Anita Šalina, Marta Šćrbec, Katarina Šimac, Iva Širanović, Nina Šlat, Ivan Topić, Martina Topolovac, Stela Tudor, Nikolina Valent, Karolina Vincek i Ivona Zagajski.

Gost na promociji bio je g. Rober Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore i alumni Pravnog fakulteta Svuečilišta u Zagrebu.

Galerija fotografija s promocije dostupna je u rubrici multimedija.

pfz
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana