Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

11. 1. 2018. u 14:30

Dr. sc. Simon P. Watmough sa Centra za studije o jugoistočnoj Europi Sveučilišta u Grazu, gost katedre za Opću povijest prava i države, održati će predavanje o novijoj državnopravnoj povijesti Turske pod naslovom „State of Exception in Turkey“.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 15. siječnja od  9.45 do 11 sati, na Pravnom fakltetu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14/I kat, dvorana I.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana