Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

23. 10. 2017. u 18:01
Uređeno: 8. 11. 2017. u 11:50
FreSsco seminar, 27.10.2017. (aula Sveučilišta u Zagrebu)

Dana 27.10.2017. održan FreSsco seminar na temu: Upućivanje radnika i koordinacija obiteljskih potpora - razvoj i predložene promjene.

Seminar je organizirao FreSsco u suradnji sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Predavači na seminaru su stručnjaci iz FreSsco tima (sveučilišni nastavnici i znanstvenici), domaći stručnjaci te predstavnici Europske komisije.

Više o seminaru: FreSsco seminar (Croatia): Recent developments and proposed changes in the area of posting and family benefits’ coordination

Slike sa seminara: FreSsco seminar Zagreb - collage, FreSsco seminar Zagreb - all pictures

FreSsco je europska mreža nezavisnih pravnih stručnjaka iz 32 zemlje koju koordinira Sveučilište Ghent i Eftheia, a bavi se slobodom kretanja radnika i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti. Financira ju Europska komisija. Glavna zadaća FreSsco mreže je savjetovanje Europske komisije, izvještavanje o nacionalnim praksama, te širenje znanja putem znanstveno-stručnih izvješća i tematskih seminara.

 

Ivana Vukorepa
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana