Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

5. 10. 2017. u 09:14
Uređeno: 14. 11. 2017. u 14:49

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

- socijalni rad

- socijalna politika

 

Natječaj je produžen do 10. prosinca 2017., a prijave se dostavljaju na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Nazorova 51.

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet

 

 

                Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

objavljuje

 

n a t j e č a j

za upis polaznika

na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

iz socijalnog rada i socijalne politike

 

 

                Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

 

- socijalni rad

- socijalna politika

 

                Na studij se ima pravo upisati:

 

-       osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, odnosno diplomski sveučilišni studij socijalne politike;

-       osoba koja je završila dodiplomski studij socijalnog rada ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti;

-       osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij prava, psihologije, politologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja. Za ove pristupnike definirat će se odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 60 ECTS-a.

 

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2017/18. godine.

 

Školarina iznosi 10.200,00 kuna po semestru. Za zainteresirane pristupnike postoji mogućnost kreditiranja školarine.

 

Natječaj je otvoren do 10. studenog 2017., a prijave se primaju na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Nazorova 51.

 

                Uz prijavu je obvezno priložiti:

 

-       životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;

-       diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;

-       potvrde / izjavu o aktivnom znanju jednoga svjetskog jezika te pasivnom znanju drugog svjetskog jezika, s time da jedan od ta dva jezika mora biti engleski;

-       preporuku dva sveučilišna nastavnika s diplomskog studija;

-       prosjek ocjena u diplomskom studiju od najmanje 3,5 ili dokaz o objavljenom jednom znanstvenom radu ili dva stručna rada;

-       izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja;

-       motivacijski esej; u motivacijskom eseju pristupnici trebaju opisati područje svog znanstvenog interesa u polju socijalnih djelatnosti.

 

Svi studenti koji zadovoljavaju formalne uvjete bit će pozvani na intervju. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana po zaključenju natječaja. Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.unizg.hr.

 

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail ivana.zimbrek@pravo.hr (tajnica poslijediplomskih studija iz socijalnih djelatnosti), odnosno na telefon 01/4895 804  ili na e-mail  tajnistvo@pravo.hr, odnosno na telefon broj 01/4564 302.

 

               

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana