Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

25. 9. 2017. u 12:36

Hrvatsko društvo za transportno pravo (HDTP), zajedno s Pravnim fakultetom u Zagrebu, HAZU-om i Institutom za međunarodno transportno pravo (IDIT) organizira dvodnevnu međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW 2017, koja će se održati u Zagrebu, 12. i 13. listopada ove godine.
Svi djelatnici PFZG imaju pravo besplatno sudjelovati na konferenciji, uz prethodnu registraciju.

Više informacija o događaju, pogledajte na http://www.intranslaw.eu/?lang=hr "

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana