Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

22. 9. 2017. u 08:16
Uređeno: 22. 9. 2017. u 08:58

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta http://www.pravo.hr/studenti...

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta http://www.pravo.hr/studenti.

 

Za upis seminara studenti su se dužni logirati na web stranici pomoću AAI identiteta i na linku „Studenti“ izvršiti odabir seminara. Studenti koji ne posjeduju AAI identitet odnosno nije im dostavljen poštom na adresu dužni su zatražiti aktivacijske podatke u referadi, soba 51/II, od 10 do 12 sati. Bez AAI identiteta odabir seminara nije moguć.

 

Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija obavljaju odabir seminara od 22. do zaključno 26. rujna 2017. god.

 

Studenti koji ne izvrše odabir seminara u određeno vrijeme prema navedenim obavijestima biti će raspoređeni na seminare prema slobodnim mjestima.

Seminari se dodjeljuju prema uspješnosti na rang-listi za upis na Pravni studij (lista iz mjeseca srpnja/rujna).

Studenti ponovno upisani u prvu godinu studija u 2017/18. akad. god. a koji u 2016/17. akad. god. nisu ispunili obveze iz seminara rasporedit će se na iste seminare koji su im bili dodijeljeni u 2016/17. akad. god.

Obavijest o dodijeljenom seminaru studenti mogu pogledati na webmailu ili na linku Studenti-Prijava seminara, od 28. rujna 2017. god.

Studenti prve godine studija su dužni od 2. do 8. listopada 2017. god. pristupiti popunjavanju osobnih podataka na studomatu u prozoru Podaci o studentu - Osobni podaci. Studenti koji ne popune osobne podatke neće moći koristiti studomat.

Danijel Relković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana