Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

12. 9. 2017. u 08:58
Uređeno: 12. 9. 2017. u 08:58
Suradnja sa pravnim fakultetima Sveučilišta u Lundu i Uppsali

Dekanica prof.dr.sc. Dubravka Hrabar i prodekan prof.dr.sc. Davor Derenčinović posjetili su 4. i 5. rujna 2017. godine na poziv pravne fakultete Sveučilišta u Lundu i Uppsali. Radi se o najstarijim i najuglednijim visokoškolskim ustanovama u Švedskoj. Sveučilište u Uppsali osnovano je 1477.. godine, a Sveučilište u Lundu 1666. godine. Izaslanstvo Fakulteta razgovaralo je s upravama fakulteta u Lundu i Uppsali o uspostavi međunarodne suradnje i razmjeni nastavnika i studenata.

/_news/21840/IMG_1287-1.jpg

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana