Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

5. 9. 2017. u 14:37

Pozivaju se svi studenti zainteresirani za sudjelovanje na European Law Moot Court (ELMC) natjecanju u akademskoj godini 2017/2018 da se jave Katedri za europsko javno pravo slanjem e-maila na adresu dpetric@pravo.hr.
Pripreme za natjecanje počinju u drugoj polovini rujna 2017. godine, a prijave traju do 15. rujna 2017. godine.

Svi potencijalni kandidati moraju biti barem na trećoj godini pravnog studija te imati položen predmet Europsko javno pravo s ocjenama 4 ili 5. Budući da se natjecanje održava na engleskom i na francuskom jeziku, prednost imaju studenti sa znanjem oba jezika.

Više informacija na www.pravo.unizg.hr/EJP/obavijesti__announcements.
Katedra za europsko javno pravo

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana