Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

1. 9. 2017. u 11:49
Uređeno: 19. 9. 2017. u 14:49

Prijava za upis podnosi se najkasnije do 30. rujna 2017. na adresu: gosp. Jasmin Mujinović, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb.

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRAVNI FAKULTET

FILOZOFSKI FAKULTET

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

 

raspisuju

 

N A T J E Č A J

 

za upis

 

IV. generacije studenata na Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Prava djece u trajanju od tri semestra (dva semestra predavanja i jedan semestar završni rad) koji će započeti u listopadu 2017. godine.

 

1. Uvjeti za upis

Pravo upisa ima osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij prava, socijalnog rada, novinarstva, pedagogije, politologije, psihologije, sociologije, teologije, socijalne pedagogije, medicine ili drugi studij s 300 ECTS bodova, uz radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine.

Polaznik mora poznavati najmanje jedan strani jezik.

U prijavi na natječaj za upis na studij, uz opće podatke, treba navesti i obrazložiti prijedlog područja specijalističkog rada.

Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) u kojem se preliminarno utvrđuje područje specijalističkog rada.

Nastava se održava u ciklusima jednom mjesečno (petkom od 14 sati i subotom cijeli dan).

Završetkom studija stječe se naziv: sveučilišni specijalist prava djece.

 

2. Broj upisnih mjesta

Broj upisnih mjesta je 50. Fakultet pridržava pravo neupisivanja nove generacije ako se prijavi nedovoljan broj kandidata.

 

3. Školarina

Školarina po semestru iznosi 8.500.- kn, uz mogućnost obročnog plaćanja.

 

4. Rokovi za prijavu na natječaj

Prijava za upis podnosi se najkasnije do 30. rujna 2017. na adresu: gosp. Jasmin Mujinović, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb.

 

Uz prijavu obvezno priložiti:

  1. Izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju,
  2. Ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija,
  3. Potvrdu o zaposlenju (ako je kandidat zaposlen).
  4. Životopis

 

5. Upis

O rezultatima natječaja informacija će biti dostupna na mrežnoj stranici nakon 10. listopada 2017. i odabira kandidata.

 

6. Informacije o studiju

Informacije o studiju mogu se dobiti na mrežnoj stranici: www.pravo.hr/prava-djece, na tel. broj: 01 - 4597 500 svakim danom 11-13 sati ili putem e-maila: prava-djece@pravo.hr.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana