Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

1. 9. 2017. u 11:43
Uređeno: 5. 10. 2017. u 09:10

Prijave se primaju do 15. listopada 2017. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet u Zagrebu

 

 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje
 
 

n a t j e č a j

za upis polaznika

na poslijediplomske specijalističke pravne studije

 

 

 

Poslijediplomski specijalistički pravni studiji, u trajanju od četiri semestra:

 
1.Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost
2.Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

 

 

Poslijediplomski specijalistički pravni studiji, u trajanju od tri semestra:

 
3.Europsko pravo
4.Fiskalni sustav i fiskalna politika
5.Javno pravo i javna uprava
6.Kaznenopravne znanosti

 

Na studije se ima pravo upisati:

 

- osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij

- osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

 

Prednost pri upisu na studije imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

 

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2017./2018. godine.

 

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

 

Prijave se primaju do 15. listopada 2017. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

 

Uz prijavu je obvezno priložiti:

 

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;

- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;

- potvrde / izjavu o znanju jezika

 

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

 

Studijski programi i izvedbeni planovi poslijediplomskih studija objavljeni su na web stranici www.pravo.hr.

 

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr odnosno na telefon broj: 01 / 4564 383.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana