Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

3. 7. 2017. u 11:56
Uređeno: 3. 7. 2017. u 11:59
Europska konferencija škola socijalnog rada u Parizu

U Parizu je na Sveučilištu Rene Descartes u razdoblju od 26-29. lipnja 2017. godine održana europska konferencija u organizaciji European Association of Schools of Social Work. Predsjednik ove europske asocijacije je izv. prof.dr.sc. Nino Žganec koji je i otvorio konferenciju. Na konferenciji je sudjelovalo 1200 sudionika, uglavnom nastavnog osoblja sa različitih studija socijalnog rada iz 40 zemalja Europe, ali i s drugih kontinenata. Naslov konferencije bio je „Social Work Education in Europe: Challanging Boundaries, Promoting a Sustainable Future“. Na konferenciji je uz prof. Žganeca aktivno sudjelovalo još nekoliko nastavnika i studenata sa Studijskog centra socijalnog rada.

/_news/21677/19437737_1400127866745707_144171229618282475_n.jpg

/_news/21677/19488865_1403259746433184_9038288505508651777_o.jpg

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana