Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383


Webmail Pravnog Fakulteta u Zagrebu


INTEGRIRANO PRETRAŽIVANJE LOKALNOG KATALOGA (Vero) I /DISCOVERY/  SERVISA
(EBSCO EDS)Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu


http://www.seelawschool.org/


 

20. 4. 2017. u 19:16
Uređeno: 21. 4. 2017. u 07:49

21. travnja (petak), u 16.00 u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu.


"ELSA Zagreb viziju svog djelovanja temelji na krilima našeg mora "*students
for students*". Nakon aktivnog angažiranja putem slaganja listi kandidata
za studentski zbor u proteklim godinama, odlučili smo prosječnom studentu
Pravnog fakulteta približiti naše renomirane profesore i kandidate za
Dekana Pravnog fakulteta.


Iz razloga što se ELSA Zagreb kao dio velike europske obitelji ELSA-e
International prije svega trudi uvesti tradicije europskog okruženja te
približiti naše studente europskim kolegama, prvi korak doprinosa toj
viziji jest aktivno uključivanje u rad našeg Fakulteta. U skladu s tim,
odlučili smo pozvati kandidate za Dekana na predstavljanja svog programa i
odgovaranje na pitanje zainteresiranim studentima i nastavnom osoblju koje
se odluči na sudjelovanje u debati.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane studente da nam se priključe sutra,
21. travnja (petak), u 16.00 u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu. Potvrdu
dolaska smo za sada dobili od prof. Derencinovica.

Vaša ELSA Zagreb
 

Renata Požgaj
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana