Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

26. 1. 2017. u 08:44
Uređeno: 26. 1. 2017. u 08:45
Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Čileu

Izaslanstvo Pravnog fakulteta u sastavu dekanica prof.dr.sc. Dubravka Hrabar i prodekan prof.dr.sc. Davor Derenčinović posjetilo je 16. siječnja 2017. godine Pravni fakultet Sveučilišta u Čileu (Facultad de Derecho, Universidad de Chile) kojom prilikom je zaključen opći sporazum o suradnji i sporazum o razmjeni studenata između dviju institucija.

Sporazume su potpisali dekanica Pravnog fakulteta u Sveučilišta Zagrebu prof.dr.sc. Dubravka Hrabar i dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Čileu prof.dr.sc. Davor Harašić Yakšić. Radi se o prvim zaključenim sporazumima o suradnji s visokoškolskom institucijom iz Južne Amerike. Prilikom susreta s dekanom, nastavnicima i studentima partnerskog visokog učilišta dogovorena su prioritetna područja međunarodne suradnje koja, osim razmjene studenata i nastavnika, obuhvaća i rad na zajedničkim projektima, organizaciju znanstvenih skupova itd.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana