Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

12. 5. 2016. u 08:04
Uređeno: 12. 5. 2016. u 08:57
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i novi sporazumi međunarodne suradnje u Kini

Od 3. do 11. svibnja 2016. godine, delegacija Pravnog fakulteta u Zagrebu boravila je u službenom posjetu trima vodećim institucijama visokog pravnog obrazovanja i pravne znanosti u Narodnoj Republici Kini. University of Political Science and Law) u Šangaju.

 

 

Delegacija sastavljena od dekanice prof. dr. sc. Dubravke Hrabar, prodekana za međunarodnu suradnju i znanost prof. dr. sc. Davora Derenčinovića i dr. sc. Aleksandra Maršavelskog s Katedre za kazneno pravo, posjetila je Kinesko sveučilište za političke znanosti i pravo (China University of Political Science and Law) u Pekingu, Institut za pravo Šangajske akademije za društvene znanosti (Institute of Law, Shanghai Academy of Social Sciences) te Istočno kinesko sveučilište za političke znanosti i pravo (East China

Prilikom posjete sklopljeni su opći i pojedinačni sporazumi o međunarodnoj suradnji te fakultetskoj razmjeni nastavnika i studenata s navedenim sveučilištima u Pekingu i Šangaju, dok je s Institutom za pravo Šangajske akademije dogovorena suradnja na pojedinim projektima. Također, održano je nekoliko službenih sastanaka, predavanja i prezentacija o mogućnostima međunarodne suradnje. Prezentirana je znanstvena i nastavna djelatnost našeg fakulteta s posebnim osvrtom na područja suradnje koja se mogu ponuditi stranim nastavnicima i studentima (mogućnost uspostavljanja LL.M. programa na engleskom jeziku, razmjena putem Erasmus programa, fakultetski tečajevi na Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku, izdavačka djelatnost Fakulteta itd.).

/_news/18072/IMG_20160509_114508.jpg

/_news/18072/IMG_20160505_105734.jpg

/_news/18072/IMG_20160509_150651.jpg

/_news/18072/IMG_20160505_103526~2.jpg

 

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana