Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383


Webmail Pravnog Fakulteta u Zagrebu


INTEGRIRANO PRETRAŽIVANJE LOKALNOG KATALOGA (Vero) I /DISCOVERY/  SERVISA
(EBSCO EDS)Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu


http://www.seelawschool.org/


 

20. 10. 2015. u 08:58
Uređeno: 21. 10. 2015. u 08:19
Službeni posjet dviju delegacija iz Šangaja Katedri za kazneno pravo

Dana 19. listopada 2015., dvije delegacije s Istočnog kineskog sveučilišta za političke znanosti i pravo (East China University of Political Science and Law, ECUPL) i Šangajske akademije za društvene znanosti (Shanghai Academy of Social Sciences, SASS), koje je predvodio rektor ECUPL-a i direktor SASS-a profesor Qing Ye.

Među delegacijom su bili i prodekan Pravnog fakulteta ECUPL-a profesor Wanhuai Sun i direktorica Centra za međunarodnu razmjenu ECUPL-a profesorica Xia Fei, susrele su se s dekanicom Dubravkom Hrabar i prodekanom Davorom Derenčinovićem. U okviru ovog službenog posjeta Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, raspravili su mogućnost uspostavljanja zajedničkog ugovora o suradnji. U sastavu dviju delegacija bili su i Dr. Zhang Dong (ECUPL), Dr. Chen Ling (SASS), Dr. An Wenlu (SASS), Dr. Du Wenjun (SASS) i Dr. Wang Peifen (SASS), a zatim su se susreli i s pojedinim članovima Katedre za kazneno pravo, među kojima su bili predstojnik Katedre Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, Dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača i Aleksandar Maršavelski.

Aleksandar Maršavelski
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana