Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
OIB: 38583303160
MB: 3225909
______________________________
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383


Webmail Pravnog Fakulteta u Zagrebu


INTEGRIRANO PRETRAŽIVANJE LOKALNOG KATALOGA (Vero) I /DISCOVERY/  SERVISA
(EBSCO EDS)Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu


http://www.seelawschool.org/


 

15. 10. 2015. u 10:34

Članstvo u CIEL mreži predstavlja značajan razvoj u internacionalizaciji zagrebačkog Pravnog fakulteta .

 

Prodekan za međunarodnu suradnju prof Davor Derenčinović i prof . Marko Baretić sudjelovali su prošli tjedan na godišnjem sastanku CIEL mreže na Sveučilištu u Dublinu. Mreža CIEL obuhvaća razne inicijative, uključujući diplomski program razmjene u području komparativnog , međunarodnog i europskog prava. Članstvo u CIEL mreži predstavlja značajan razvoj u
internacionalizaciji zagrebačkog Pravnog fakulteta . Ovo je osmi sastanak mreže nakon susreta u Toulouseu ( 2009) , Dublinu ( ožujak 2010.) , Barceloni (listopad 2010.) , Antwerpenu (2011 ) , Maastrichtu ( 2012) , Mannheimu ( 2013 ) i Toulouseu (2014 ) .

Renata Požgaj
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana