Obavijesti
24.04.2015. u 13:28
Uređeno: 24.04.2015. u 13:32

Knjiga „Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi“ može se kupiti na stranicama Web knjižare od 27. travnja 2015. Cijena knjige ovisi o broju naručenih primjeraka. Preporuča se narudžba posredstvom jedne osobe kako bi se izbjegli troškovi poštarine. Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi (Webknjižara)

 

Sanja Storjak

03.04.2015. u 12:19
Uređeno: 03.04.2015. u 12:20
Prvi kolokvij za redovite studente na kolegiju Financiranje javne uprave održat će se dana 9.4.2015. u dvorani IV, u dvije grupe:
1. grupa u 12.30 sati za studente kojima prezimena počinju slovima A-K
2. grupa u 13.15 sati za studente kojima prezimena počinju slovima L-Ž
Sanja Storjak

07.11.2014. u 12:37
Uređeno: 07.11.2014. u 12:38

Prezentacije s predavanja iz nastavnog predmeta OSNOVE POLITOLOGIJE dostupne su u repozitoriju (lijevo).

Sanja Storjak

17.10.2014. u 14:33
Uređeno: 17.10.2014. u 14:36

Studenti/ce imaju pravo pristupiti parcijalnom polaganju ispita (kolokviju) prema sljedećim uvjetima:

STUDIJ JAVNE UPRAVE

 

Parcijalnom ispitu (kolokviju) mogu pristupiti samo studenti/ice koji redovito pohađaju predavanja. Provjera nazočnosti izvršit će se potpisivanjem na listu.

Parcijalno polaganje obavit će se pisanjem dvaju kolokvija.

Prvi kolokvij piše se 21. studenoga 2014. s početkom u 11 sati.

Drugi kolokvij piše se 16. siječnja 2015. s početkom u 11 sati.

Literatura za parcijalno polaganje ispita: Kregar, Sekulić, Ravlić, Zrinščak, Grubišić, Petričušić (2014): Uvod u sociologiju, Pravni fakultet, Zagreb.

Prvi kolokvij obuhvaća poglavlja: Što je sociologija?, Nastanak i razvoj sociologije (osim podpoglavlja Sigmund Freud i psihoanaliza), Utemeljitelji klasične sociologije: Durkheim i Weber, Sociologija prava, Pravna kultura. Drugi kolokvij obuhvaća poglavlja Socijalna stratifikacija, Socijalizacija, Devijantnost i Politika, država i demokracija.

Kolokviji se sastoje od ukupno 12 pitanja od kojih je 8 pitanja na zaokruživanje, a 4 su esejska pitanja. Svako pitanje na zaokruživanje nosi 1bod, a svako esejsko pitanje nosi najviše 4 boda.

Na prvom kolokviju studenti/ice mogu ostvariti ukupno 24 boda, a kolokvij se piše 30 minuta.

Drugom kolokviju mogu pristupiti studenti/ice koji su na prvom ostvarili/e 13 ili više bodova.

Studenti/ice koji u oba kolokvija ostvare 40 i više bodova imaju pravo izravno pristupiti usmenom dijelu ispita. Konačna ocjena ispita iz kolegija Sociologija utvrđuje se na usmenom dijelu ispita, a postizanje navedenog broja bodova odgovara pozitivnoj ocjeni.

Studenti/ice koji u oba kolokvija ostvare od 25 do 39 bodova imaju pravo izravno pristupiti usmenom dijelu ispita. Usmeni dio ispita je obvezan, a polaže se samo u vrijeme redovitih ispitnih rokova u veljači.

Studenti/ice imaju pravo izlaska na kolokvij pod uvjetom da se prijave na web stranici Katedre (http://www.pravo.unizg.hr/soc). Link za prijavu bit će postavljen najmanje tri tjedna prije kolokvija.

Redoviti i izvanredni studenti/ice koji ponovno slušaju predavanja iz kolegija Osnove sociologije imaju pravo pristupiti parcijalnom polaganju ispita u navedenim terminima samo ako redovito slušaju predavanja.

Studenti/ice koji izlaze na komisijski ispit ili imaju zabranu polaganja ispita iz kolegija Sociologija nemaju pravo pristupiti parcijalnom polaganju ispita.

Ponavljanje provjere znanja nije predviđeno.

Precizan raspored polaganja parcijalnih ispita u navedenim terminima utvrdit će se naknadno, prema abecednom redu prijavljenih studenata/studentica, te će biti objavljen najkasnije pet dana prije polaganja kolokvija.

Sanja Storjak

Obavještavaju se studenti i studentice da se od akademske godine 2014/2015. za polaganje ispita iz Osnova politologije koristi nova knjiga: Ravlić, S. i Čepo, D. (2014) Uvod u političku znanost, Pravni fakultet, Studijski centar za javnu u pravu i javne financije, Zagreb.

Shodno tome, stara će literatura za studente i studentice koji su predmet upisali i odslušali u ranijim godinama, vrijediti samo još na ispitnom roku u studenom.

Sanja Storjak

Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana