1. 7. 2016. u 08:10

Na temelju čl. 6. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu donijela je 24. veljače 2016. godine sljedeću odluku...

1. Student slobodno, bez brojčanih i drugih ograničenja bira modul studija.
2. Pri prvom upisu bilo kojeg broja ECTS bodova iz devetog semestra, student bira modul studiranja.
3. „Napredni seminar i izradu diplomskog rada“ upisuje student koji je ispunio uvjet za upis pete godine studija i kojem je preostalo 8 ili manje ECTS bodova iz sedmog semestra i/ili 8 ili manje ECTS bodova iz osmog semestra.
4. „Napredni seminari izradu diplomskog rada" student upisuje u ljetnom semestru. Studentu koji u tekućoj akademskoj godini ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ove Odluke, bit će omogućeno da sljedeće akademske godine upiše „Napredni seminari izradu diplomskog rada" u zimskom semestu pod uvjetom da mu je iz osmog semestra preostalo 8 ili manje ECTS bodova i/ili iz devetog semestra 10 ili manje ECTS bodova.
5. „Napredni seminar i izradu diplomskog rada" upisuje u ljetnom semestru i student koji je ponovno upisao četvrtu godinu studija, koji je pri upisu zimskog semestra upisao sve predmete modula i izborne predmete, a preostalo mu je iz sedmog semestra 8 ili manje ECTS bodova i/ili 8 ili manje ECTS bodova iz osmog semestra.
 
                                                                                          Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Dekanica
 
Danijel Relković
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana