Iuridicum

"Iuridicum"-društvo studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu osnovano je 19.2.1993. Osnovala ga je skupina entuzijasta u nadi da će organizirani studenti pridonijeti boljem artikuliranju, argumentaciji i zaštiti svojih interesa koji su do tada bili u potpunosti zanemareni kako na fakultetu, tako i na sveučilištu.

Danas je "Iuridicum" registriran kao udruga građana pri Gradskom uredu za opću upravu i kao studentska udruga pri Ministarstvu znanosti i tehnologije. Upravo u toj činjenici ogleda se dvojna priroda "Iuridicuma". On je prije svega studentska udruga kojoj je glavni cilj zaštita studentskih prava i interesa ali i da se studentski život na Fakultetu i Sveučilištu učini što sadržajnijim, raznolikijim i bogatijim. S druge strane on je član velike obitelji tzv. trećeg ili neprofitnog sektora (udruge građana najrazličitijih provenijencija od ekoloških preko humanitarnih do, naravno, studentskih) kojima zajedno izgrađuje hrvatsko civilno društvo.

"Iuridicum" je neprofitna, nestranačka i nezavisna organizacija kojoj je primarni cilj zaštita studentskih prava i interesa. Također zastupa interese studenata u okviru Pravnog fakulteta i Sveučilišta u cjelini.

"Iuridicum" čine članovi koji preko skupštine kao najvišeg tijela biraju izvršni i nadzorni odbor.

Zainteresirani studenti mogu se informirati u našem uredu koji se nalazi na Trgu Republike Hrvatske 3, četvrti kat, soba 38 radnim danom od 10 do 12 sati.


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana