ELSA Zagreb

Europska udruga studenata prava najveća je europska neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika. Osnovana je 1981. godine u Beču, a trenutno ima podružnice u 41 europskoj državi te okuplja preko 25 000 individualnih članova na 180 pravnih fakulteta. ELSA djeluje na tri razne:

 - lokalnoj,
 - nacionalnoj i
 - međunarodnoj

Na svakoj od njih postoji upravni odbor od sedam članova.

Sjedište ELSA-e Intenational se nalazi u Bruxelles, a uživa i konzultantski status unutar Gospodarsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih Naroda te Vijeća Europe.

Netom nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, početkom 1992. godine,osnovana je i ELSA Hrvatska.
ELSA Hrvatska ima lokalne podružnice koje djeluju na sva četiri pravna fakulteta Hrvatske:

 - ELSA Zagreb,
 - ELSA Rijeka,
 - ELSA Osijek te
 - ELSA Split.

Glavne aktivnosti ELSA-e su:

  - Akademske aktivnosti (Academic Activities - AA), koje, među ostalim obuhvačaju organizaciju simulacija suđenja, natjecanja u pisanju radova s pravnom tematikom te Career day-a itd.

  - Program razmjene studentskih praksi (Student Trainee Exchange Programm – STEP), koji omogućuje studentima da diljem Europe obavljaju praksu u pravnoj struci.

  - Seminari i konferencije (Seminars and Conferences – S&C), predstavlja aktivnost promoviranja i organiziranja pravnih škola, tribina i okruglih stolova na fakultetu, studijskih posjeta te seminara i konferencija.

Vizija: Pravedan svijet u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturna raznolikost.

Cilj: Pridonošenje pravnom obrazovanju, razvitak međusobnog razumijevanja i promicanje društvene odgovornosti studenata prava i mladih pravnika.

Sredstva: Omogućiti studentima prava i mladim pravnicima da uče o drugim kulturama i pravnog sustava u duhu kritičkog dijaloga i znanstvene suradnje.

ELSA Zagreb osnovana je 1986. godine. Sjedište ELSA-e Zagreb je na Trgu Republike Hrvatske 3 (u potkrovlju).

Redovit sastanci za članove održavaju se svakog petka u 12.00 u dvorani 7 (TMT3)

E-mail: elsa.zagreb@gmail.com

Poslovni račun: 2402006-1100078303

MB: 3570428

 

Upravni odbor ELSA-e Zagreb 2016/2017

 

PREDSJEDNIK
Bernard Markušić
 
TAJNIK
Filip Obradović
 
BLAGAJNICA
Dorotea Stipić
 
DOPREDSJEDNICA ZA SEMINARE I KONFERENCIJE
Karla Vlahinja
 
DOPREDSJEDNIK ZA AKADEMSKE AKTIVNOSTI
Marin Mučnjak
 
DOPREDSJEDNICA ZA MARKETING
Josipa Verović
 
DOPREDSJEDNICA ZA STEP
Nedia Opačak
 
DOPREDSJEDNIK ZA MOOT COURT NATJECANJA
Nikola Klasić
 
SLUŽBENI E-MAIL: elsa.zagreb@gmail.com
 

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana