STUDENTSKA REFERADA

 

E-MAIL REFERADE:

referada@pravo.hr

 Referada za prvu i drugu godinu studija                                          Referada za treću, četvrtu i petu godinu studija

                                                                                                                                      

Trg Republike Hrvatske 14 - soba 50/II kat                                                 Trg Republike Hrvatske14 - soba 51/II                     

                        Referent                                                                                                                 Referent

               SOFIJA CVITANOVIĆ                                                                                          DANIJEL RELKOVIĆ

                  Tel:  01.45 64 327                                                                                              Tel: 01.45 64 328

 

Faks referade: 01.45 64 380

RADNO VRIJEME STUDENTSKE REFERADE

OD 10 DO 12 SATI


Obavijesti

Postupci prije i nakon obrane diplomskog rada...

Danijel Relković


21. 9. 2012. u 19:44
Uređeno: 17. 6. 2014. u 14:49

Prilikom uplata naknada na Pravnom studiju važeći pozivi na broj se mijenjaju u jedinstveni poziv na broj za Pravni studij 1011.

Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prilikom uplata svih naknada po odlukama o cijenama usluga popunjavaju slijedeće podatke:

IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729

model:  HR00

poziv na broj: 1011-JMBAG (što je JMBAG?)

 

Danijel Relković

U skladu s člankom 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN94/2013) studenti su dužni svoj završni rad...
 

Danijel Relković

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana