Kontakti

 

Možete nam se obratiti na:

1.Trg Republike Hrvatske 3, potkrovlje , soba 41

·         konzultacije se održavaju prema prethodnom dogovoru 

2. e-mail: pravobranitelj.pravo@gmail.com

·         u pravilu redovan, strogo povjerljiiv, način komunikacije sa studentima


3. Pravokutnik

·         omogućava studentima da sa kolegama podijele vlastita iskustva i tako ukažu kako na lošu praksu, tako i na pozitivne primjere u ostvarivanju studentskih prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu


4. Facebook 

·         neformalan oblik suradnje pravobranitelja i studenata koji omogućava neposredno rješavanje  problema bez potrebe napuštanja NSK ili topline vlastitog doma, posebno popularno tijekom ispitnih rokova

 

 

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana