Studijski centar socijalnog rada
Raspored nastave II. semestra diplomskog studija socijalne politike 2016/17.

 

 

 

Raspored nastave ljetnog semestra diplomskog studija socijalne politike

- Akademska godina 2016/17 -

V. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

12,00-14,00

Socijalni marketing

Nazorova 51

vijećnica

14,00-16,00

vježbe Socijalni marketing

Nazorova 51

vijećnica

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

14,00-17,00

Socijalno pravo

TMT 14

VI/I.

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana