Studijski centar socijalnog rada
Raspored nastave II. semestra diplomskog studija socijalnog rada 2016/17.

 

Raspored nastave ljetnog semestra diplomskog studija socijalnog rada

- Akademska godina 2016/17 -

V. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

16,30-19,30

Seminar iz Teorije i metodologije diplomskog rada

Nazorova 51

III.

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

15,30-18,30

Seminar iz Teorije i metodologije diplomskog rada

Nazorova 51

III.

SRIJEDA

9,00-12,00

Seminar iz Teorije i metodologije diplomskog rada

Nazorova 51

IV.

14,00-18,00

Metode supervizije

Nazorova 51

IV.

14,00-18,00

Metode supervizije

Nazorova 51

III.

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

Terenska praksa od 18.4.2017. do 9.5.2017.

Terenska praksa ne utječe na raspored predavanja.

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana