Studijski centar socijalnog rada
Sadržaj

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2016/17 –

IV. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,30

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

11,30-14,45

seminar Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

15,00-16,30

Socijali rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

16,30-20,00

Socijali rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-12,00

Socijalna politika Hrvatske

Nazorova 51

IV.

12,00-15,00

seminar Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

14,00-16,00
 
Ljudska prava TMT 3 II,  

16,00-19,00

Socijalni rad u virtualnom okruženju

Nazorova 51

I.

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-13,00

Socijalni rad i ovisnosti

Klinika Vrapče

Bolnička c. 32

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,15

seminar Socijalna politika Hrvatske

Nazorova 51

IV.

11,30-13,00

Siromaštvo i socijalni rad

Nazorova 51

Mala dvorana I.

11,30-13,00

Rad i zapošljavanje

Nazorova 51

Mala dvorana III.

13,15-16,30

seminar Socijalna politika Hrvatske

Nazorova 51

IV.

13,15-17,00

Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela

Nazorova 51

vijećnica

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-12,30

Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju

Nazorova 51

Mala dvorana III.

       Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

       Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana. 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana