Studijski centar socijalnog rada

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2016/17 -

I. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-11,30

Osnove socijalne politike

Nazorova 51

I.

A

11,30-13,00

Religije i socijalna pitanja

Nazorova 51

I.

11,30-13,00

Socijalna demografija

Nazorova 51

Mala dvorana I.

14,00-15,00

Informatika i statistika

Nazorova 51

I.

A

15,00-16,00

Informatika i statistika

Nazorova 51

I.

B

16,00-19,00

vježbe Informatika i statistika

Nazorova 51

I.

A i B

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-12,15

seminar Osnove socijalne politike

Nazorova 51

I.

A

12,30-15,30

Osnove socijalne politike

Nazorova 51

I.

B

16,30-19,30

Povijest socijalnog rada

Nazorova 51

II.

16,00-19,00

Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

I.

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-11,00

Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

I.

11,00-15,00

vježbe Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

Mala dvorana I.

B

11,00-15,00

vježbe Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

Mala dvorana II.

C

11,00-15,00

vježbe Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

Vijećnica

D

15,00-19,15

vježbe Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

Vijećnica

E

15,00-18,15

seminar Osnove socijalne politike

Nazorova 51

I.

B

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

12,00-15,30

Teorijske osnove socijalnog rada

Nazorova 51

I.

A

16,00-19,00

Teorijske osnove socijalnog rada

Nazorova 51

I.

B

15,00-18,00

Socijalni rad iz perspektive korisnika

Nazorova 51

II.

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,45-11,15

Etika socijalnog rada

Nazorova 51

I.

11,30-13,00

seminar Teorijske osnove socijalnog rada

Nazorova 51

IV.

A

13.00-16,00

seminar Teorijske osnove socijalnog rada

Nazorova 51

IV.

B

         Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.
 

       Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana. 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana