Uvod u psihologiju

UVOD U PSIHOLOGIJU

Izvedbeni plan za akademsku godinu 2014./2015. (zimski semestar)

 

Nastavu izvode: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Eva Anđela Delale (vanjski suradnik), dr.sc. Ana Tokić Milaković, v. asist.

 

Mjesto izvođenja nastave: Dvorana 1, Nazorova 51

 

Izvođenje nastave (satnica, početak/završetak):

Predavanja:

Grupa A - utorak 8.30 -11.30

Grupa B - srijeda 8.30 -11.30

 

Oblici nastave: predavanja

 

Način polaganja ispita: kolokviji ili pismeni ispit i usmeni ispit

 

Ispitni rokovi:

12. 11. 2014.

04.02. i 18.02. 2015.

15. 04. 2015.

03. 06., 17.06. i 08.07. 2015.

09.09. i 23.09. 2015.

 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA

Predavanja: grupa A utorkom i grupa B srijedom, od 8.30 do 11.30

Datum

Sadržaj

A i B/01.10. 2014.

Uvodni susret, upoznavanje s kolegijem, temama i načinom rada.

Uvod u psihologiju.

A i B/7.10. 2014.

Fiziološke osnove psihičkih pojava.

A/14. 10. 2014.

B/15. 10. 2014.

Osjeti i percepcija. Učenje.

A/21. 10. 2014.

B/22. 10. 2014.

Pamćenje. Inteligencija.

A/28. 10. 2014.

B/29. 10. 2014.

Emocije. Motivacija.

A i B 05. 11. 2014.

Kolokvij I.

A/18. 11. 2014.

B/19. 11. 2014.

Uvod u razvojnu psihologiju.

A/25. 11. 2014.

B/26. 11. 2014.

Razvoj u ranom djetinjstvu.

A/02. 12. 2014.

B/03. 12. 2014.

Srednje djetinjstvo.

A/09. 12. 2014.

B/10. 12. 2014.

Adolescencija.

A/16. 12. 2014.

B/17. 12. 2014.

Zrela dob. Srednje godine. Starija odrasla dob.

A i B 23.12.2014.

Razvojni rizici i teškoće u razvoju.

A i B 7. 01. 2015.

Uvod u teorije i istraživanje ličnosti.

A/13. 01. 2015.

B/14. 01. 2015.

Psihički poremećaji. Psihoterapija.

A 20. 01. 2015.

B 21. 01. 2015.

Kolokvij 2.

A/27. 01. 2015.

B/28. 01. 2015.

Završni susret, evaluacija, podjela potpisa.

 

Obavezna literatura:

 

Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B.L., Loftus, G.R., Bem i D.J. i Maren, S. (2007.) Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Poglavlja:

·         Priroda psihologije, str 1-26

·         Biološki temelji psihologije, str. 30-59

·         Inteligencija, str. 428-448

·         Ličnost, str. 452-489.

 

Petz, B. (2001.) Uvod u psihologiju – psihologija za nepsihologe. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Poglavlja:

·         Predodžbe, učenje i pamćenje, str. 159-207.

·         Čuvstva i motivacija, str. 247-300.

 

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998.) Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Poglavlja:
• Teorije dječjeg razvoja, str. 31-62
• Biološki i tjelesni razvoj: Rođenje, tjelesni rast i razvoj vještina, str. 166-173; 181-190; 198-207.
• Kognitivni razvoj: Razvoj osjetila i percepcije, str. 244-252
• Kognitivni razvoj: Piagetovski pristup, str. 253-299
• Socijalni razvoj i razvoj ličnosti: Rani socijalni i emocionalni razvoj, str. 445-487
• Razvoj pojma o sebi, str. 487-518
• Moralni razvoj, str. 519-546
• Razvoj spolnih uloga i razlika među spolovima, str. 561-599
• Odnosi s vršnjacima, str. 599-644.

 

Dopunska literatura:

Čorkalo, D. B. (2009). Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.

Fulgosi, A. (1990). Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.

Hock, R. R. (2004). Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Lacković-Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Petz, B. i sur. (ur.) (2005). Psihologijski rječnik. Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Rijavec, M., Miljković, D. i Brdar, I. (2008). Pozitivna psihologija: znanstveno istraživanje ljudskih snaga i sreće. Zagreb: IEP.

Starc, B.; Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.

 


Prilozi
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana