Uvod u psihologiju

UVOD U PSIHOLOGIJU

Izvedbeni plan za akademsku godinu 2013./2014. (zimski semestar)

 

Nastavu izvode: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Eva Anđela Delale (vanjski suradnik), Ana Tokić Milaković, asist.

 

Mjesto izvođenja nastave: Dvorana 1, Nazorova 51

 

Izvođenje nastave (satnica, početak/završetak):

Predavanja:

Grupa A (prezimena A - Kr) utorak 8.30 -11.30

Grupa B (Ku - Ž) srijeda 8.30 -11.30

 

Oblici nastave: predavanja

 

Način polaganja ispita: kolokviji ili pismeni ispit i usmeni ispit

 

Ispitni rokovi:

13. 11. 2013.

05.02. i 19.02. 2014.

09. 04. 2014.

04. 06., 18.06. 2014. i 09.07. 2014.

03.09. i 17.09. 2014.

 

Kolokvij 1:  6.11. 2013.: prema naknadnom rasporedu

Kolokvij 2:   22.01. 2014. prema naknadnom rasporedu

 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA

Predavanja: grupa A utorkom i grupa B srijedom, od 8.30 do 11.30

Datum

Sadržaj

A/01.10. 2013.

B/02.10. 2013.

Uvodni susret, upoznavanje s kolegijem, temama i načinom rada.

A/9.10. 2013. u 8

B/9.10. 2013. u 10

Suvremena psihologija. Znanstvena i primijenjena psihologija.

Fiziološke osnove psihičkih pojava.

A/15. 10. 2013.

B/16. 10. 2013.

Kognitivni procesi. Predodžbe, učenje i pamćenje.

A/22. 10. 2013.

B/23. 10. 2013.

Motivacija i emocije. Uvod u teorije motivacije. Glavni psihološki pristupi emocijama.

A/29. 10. 2013.

B/30. 10. 2013.

Razvojna psihologija. Teorije u razvojnoj psihologiji. Periodizacija čovjekova psihičkog razvoja. Istraživanja u razvojnoj psihologiji.

A/B 06. 11. 2013.

Kolokvij 1.: prema naknadnom rasporedu

A/19. 11. 2013.

B/20. 11. 2013.

Biosocijalni i tjelesni razvoj. Razvoj percepcije.

Prenatalni razvoj. Razvoj u ranom djetinjstvu.

A/26. 11. 2013.

B/27. 11. 2013.

Razvojni rizici. Podrška ranom razvoju djeteta i roditeljima djece najmlađe dobi.

Emocionalni i socijalni razvoj.

A/03. 12. 2013.

B/04. 12. 2013.

Srednje djetinjstvo. Teorija kognitivnog razvoja djece. Teškoće u razvoju.

A/10. 12. 2013.

B/11. 12. 2013.

Adolescencija. Ključne promjene i kontekst razvoja adolescenata.

A/17. 12. 2013.

B/18. 12. 2013.

Zrela dob. Srednje godine. Starija odrasla dob.

A/7. 01. 2014.

B/8. 01. 2014.

Uvod u teorije i istraživanje ličnosti.

A/14. 01. 2014.

B/15. 01. 2014.

Odstupanja od normalnog razvoja. Psihički poremećaji. Psihoterapija.

A/B 22. 01. 2014.

Kolokvij 2. Prema naknadnom rasporedu

A/28. 01. 2014.

B/29. 01. 2014.

Završni susret, evaluacija, podjela potpisa.

 

Obavezna literatura:

 

Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B.L., Loftus, G.R., Bem i D.J. i Maren, S. (2007.) Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Poglavlja:

·         Priroda psihologije, str 1-26

·         Biološki temelji psihologije, str. 30-59

·         Inteligencija, str. 428-448

·         Ličnost, str. 452-489.

 

Petz, B. (2001.) Uvod u psihologiju – psihologija za nepsihologe. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Poglavlja:

·         Predodžbe, učenje i pamćenje, str. 159-207.

·         Čuvstva i motivacija, str. 247-300.

 

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998.) Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Poglavlja:
• Teorije dječjeg razvoja, str. 31-62
• Biološki i tjelesni razvoj: Rođenje, tjelesni rast i razvoj vještina, str. 166-173; 181-190; 198-207.
• Kognitivni razvoj: Razvoj osjetila i percepcije, str. 244-252
• Kognitivni razvoj: Piagetovski pristup, str. 253-299
• Socijalni razvoj i razvoj ličnosti: Rani socijalni i emocionalni razvoj, str. 445-487
• Razvoj pojma o sebi, str. 487-518
• Moralni razvoj, str. 519-546
• Razvoj spolnih uloga i razlika među spolovima, str. 561-599
• Odnosi s vršnjacima, str. 599-644.

 

Dopunska literatura:

Čorkalo, D. B. (2009.) Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.

Fulgosi, A. (1990.) Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.

Hock, R. R. (2004.) Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Lacković-Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Petz, B. i sur. (ur.) (2005.) Psihologijski rječnik. Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Rijavec, M., Miljković, D. i Brdar, I. (2008.) Pozitivna psihologija: znanstveno istraživanje ljudskih snaga i sreće. Zagreb: IEP.

Starc, B.; Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004.) Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.


Prilozi
Copyright (C) 2014 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana