Studijski centar socijalnog rada

Repozitorij
Obavijesti

SVI STUDENTI KOJI SU PISALI KOLOKVIJ POSTIGLI SU ODLIČAN USPJEH.

UPIS OCJENE IZ KOLOKVIJA SLIJEDI PO PRIJAVLJENOM ISPITU NA PRVOM ISPITNOM ROKU U VELJAČI (ILI NEKOM DRUGOM). OBAVIJEST O VREMENU UPISA OCJENE BIT ĆE OBJAVLJEN NA STUDOMATU.

LP, KLETEČKI RADOVIĆ

Marijana Kletečki Radović

13. 1. 2017. u 14:26

KOLOKVIJ ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK, 16.1.2017. U 17 SATI U MALOJ DVORANI I (SOBA 55).

 

Marijana Kletečki Radović

DRAGI STUDENTI,

OBAVIJEŠTAVAMO VAS DA ĆEMO U UTORAK, 17.SIJEČNJA 2017. GODINE IĆI NA CJELODNEVNI TERENSKI POSJET USTANOVAMA U KOPRIVNICU, OREHOVICU I VARAŽDIN (za sve studente koji su se prijavili na kolegijima Socijalni rad u području mentalnog zdravlja i Integrativni socijalni rad).

OKUPLJANJE JE U 7:45, A POLAZAK AUTOBUSA U 8:00 SATI (DRŽIMO SE VOZNOG REDA!!!!) ISPRED GLAVNOG ŽELJEZNIČKOG KOLODVORA U ZAGREBU.

AUTOBUS ĆE BITI NA STAJALIŠTU ZA TURISTIČKE AUTOBUSE KOJI SE NALAZI (PARALELNO) KOD GLAVNOG ULAZA U IMPORTANE CENTAR (POKRETNE STEPENICE), ODNOSNO NA CESTI IZMEĐU GLAVNOG ULAZA IMPORTANE CENTRA (pokretne stepenice) I HOTELA ESPLANADA. NA AUTOBUSU ĆE BITI NATPIS: STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA I IME AGENCIJE: PROPUTUJ.

 

TIJEKOM TOG DANA POSJETIT ĆEMO (od 10:00 do 15:00 sati):

1. Dom za odrasle osobe –Vizjak, Glogovac, Koprivnička 65 (privatni dom)

2. Pola grupe: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje (primjer državnog projekta transformacije institucionalne skrbi za djecu „Dječjeg doma“ u centar za pružanje usluga u zajednici) 

druga polovica grupe: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce“

3.Dom za odrasle osobe –Orehovica, Orehovica, Augusta Šenoe 2 (javna ustanova socijalne skrbi)

4.Obilazak romskog naselja Orehovica

Tijekom posjeta ustanovama biti ćemo počašćeni kiflicama.

 

Oko 15.30h organizirani ručak u restoranu Santa Maria Varaždin.

Meni: pileći bečki sa pomfritom – cijena 23kn. 

Nakon toga, po dogovoru, kava i šetnja Varaždinom.

Ovisno o tome i povratak kući.

Nakon Varaždina, auto-cestom treba 1-1,5 sat do Zagreba ovisno o gužvi na cesti. Vraćamo se ispred Glavnog željezničkog kolodvora.

Veselimo se zajedničkom susretu i posjetama!

Lijepi pozdav, Marijana Kletečki Radović i Kristina Urbanc

 

POPIS PRIJAVLJENIH STUDENATA

Popis prijavljenih studenata za terenski posjet ustanovama na kolegiju Mentalno zdravlje i Integrativni socijalni rad (ukupan broj mjesta u autobusu 57):

 1. Mirna Glavaš
 2. Mirna Jakobek
 3. Anđela Durdov (mz)
 4. Martina Podobnik (mz)
 5. Ksenija Međimorec
 6. Monika Pavlić
 7. Antonija Neralić
 8. Marion Trcol (mz)
 9. Matea Vidučić (mz)
 10. Mia Lakatoš (mz)
 11. Tina Vukorepa
 12. Mia Turan
 13. Marija Šimatović
 14. Jelena Petek
 15. Edita Barišec
 16. Julijana Čosić (mz)
 17. Jozefina Kafadar
 18. Augustina Mastušić Štrok
 19. Mai Mardešić
 20. Ivana Mihaljević
 21. Marija Gembec
 22. Dražen Berlančić (mz)
 23. Marija Kljajić
 24. Mateja Mlinarić
 25. Maja Mikša (mz)
 26. Valerija Filipović
 27. Josipa Golubović
 28. Josipa Veseličić
 29. Ana Molnar
 30. Antonija Jeličić
 31. Ivana Blažajec
 32. Simona Mravak
 33. Nikol Agatić
 34. Klaudija Lozić
 35. Lina Beusan
 36. Ivan Đordić
 37. Lucija Jureta
 38. Magdalena Katičin
 39. Martina Pehar
 40. Tomislav Pintar
 41. Anđela Birkić
 42. Nataša Habijanec (mz)
 43. Ines Ikić (mz)
 44. Ivana Klarić (mz)
 45. Barbara Kulfa (mz)
 46. Dorotea Kušt (mz)
 47. Valentina Menger (mz)
 48. Antonija Neralić (mz)
 49. Martina Šušnjara (mz)
 50. Anja Lengyel (mz)
 51. Maja Modrušan (mz)
Marijana Kletečki Radović

7. 1. 2014. u 13:35
Uređeno: 25. 10. 2015. u 11:15

Obvezna literatura:

 1. Kletečki Radović, M. (2008). Teorija osnaživanja u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 15 (2), 215-242.
 2. Kletečki Radović, M. i Krušelj-Gača, N. (2015). Uloga domova socijalne skrbi u individualnom planiranju za potrebe osoba s psihičkim teškoćama (str. 209-246) u Urbanc, K. (ur) Individualno planiranje u socijalnom radu. Zagreb. Biblioteka socijalnog rada.
 3. Karačić, Š. i Krušelj-Gača, N. (2015.) Aspekti skrbništva iz perspektive socijalnog rada (str. 281-297) u Urbanc, K (ur) Individualno planiranje u socijalnom radu. Zagreb. Biblioteka socijalnog rada.
 4. Jokić-Begić, N., Kamenov, Ž. i Lauri Korajlija, A. (2005). Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje sadržaja stigme prema psihičkim bolesnicima. Socijalna psihijatrija, 33 (1), 10-19.
 5. Beresford, P. (2005). Social approaches to madness and distress (str. 32 – 70) u Tew, J. Social perspectives in mental health. London: Jessica Kingsley
 6. Predavanja.

Dodatna literatura:

 1. Milas Klarić, I. (2015) Pravni aspekti skrbništva za odrasle osobe - uloga centara za socijalnu skrb i mogućnosti individualnog planiranja (str. 249-267) u Urbacn, K. (ur) Individualno planiranje u socijalnom radu. zagreb. Biblioteka socijalnog rada.
 2. Cree, E. V. i Davis, A. (2007). Mental health social work (str. 60 – 82) u Social work: Voices from the inside. London: Routledge
 3. Basset, T., Campbell, P. i Andersen, J. (2006). Service users/survivor involvement in mental health trening and education: overcoming the barries. Social work education, 25 (4), 393-402.
 4. Zaviršek, D., Zorn, J. I Videmšek, P. (2002). Inovativne metode v socialnem delu. Opolnomočenje ljudi ki potrebujejo podporo za samostalno življenje. Ljubljana: Študentska založba.
 5. Lamovec, T. (1998). Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana:Visoka šola za socialno delo.

 

 

 

Marijana Kletečki Radović

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana