Studijski centar socijalnog rada
Obavijesti
30.11.2009. u 13:25
Uređeno: 07.10.2011. u 09:17

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA
Pravni fakultet u Zagrebu-Studijski centar socijalnog rada u akademskoj godini 2009/10 upisuje prvu generaciju
na diplomski studij.
Za diplomski studij socijalnog rada dobivena je dopusnica od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
 
NAZIV I VRSTA STUDIJA
Diplomski studij socijalnog rada
 
NOSITELJ STUDIJA
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet-Studijski centar socijalnog rada
 
SJEDIŠTE I MJESTO IZVOĐENJA STUDIJA
Sjedište studija je Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51.
 
TRAJANJE STUDIJA
Diplomski studij socijalnog rada traje jednu godinu, odnosno dva semestra.
Po završetku diplomskog studija student ostvaruje 60 ECTS bodova.
 
PRAVO UPISA
Za upis na studij pristupnik treba imati 240 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada.
 
Pristupnici sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijima koji su stekli 180 ECTS bodova na Filozofskom fakultetu (pedagogija, sociologija, psihologija, filozofija), Teološkom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu mogu upisati pripremne semestre kako bi po njihovom uspješnom okončanju (stjecanju 60 ECTS bodova) mogli upisati diplomski studij socijalnog rada. Prije upisa pripremnog semestra pristupnici trebaju proći usmeni motivacijski intervju kroz koji bi se stekao uvid u motivaciju studenta, te ga se usmjerilo na odgovarajući odabir izbornih sadržaja. Pripremne semestre moraju upisati i pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij i stekli 240 ECTS bodova iz područja društvenih znanosti kao što su npr. ekonomija kako bi dobili potrebno znanje za nastavak studija u ovom području.
 
PLAN I PROGRAM
 
DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA
SEMESTAR I

Predmet
Sati-
predavanja
ECTS
Sati-
vježbe
ECTS
Integrativni socijalni rad
3
4
2
2
Odabrana područja socijalnog rada
3
4
2
2
Socijalni rad i ljudska prava
2
3
 
 
Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu
2
3
2
2
Izborni predmet 1.
3
5
 
 
Izborni predmet 2.
3
5
 
 
Ukupno
16
24
6
6

 
 
 
 
 
 
SEMESTAR II

Predmet
Sati-
predavanja
ECTS
Sati-
vježbe
ECTS
Metode supervizije
1
2
2
2
Praksa
 
 
8
7
Seminar iz teorije i metodologije završnog rada*
2+2
 
(2 sata teorije, 2 metodologije)
4
Završni rad
1 (rad s mentorom u maloj grupi)
15
Ukupno
6
2
10
28

 
* Svi studenti su dužni pohađati seminar iz teorije i metodologije izrade završnog rada
 
Svake godine se vrši odabir izbornih predmeta koji se aktiviraju ovisno o broju upisanih studenata i njihovom interesu.
 
Izborni predmeti:
 

Nositelj
Predmet
Prof.dr.sc. Marina Ajduković
Socijalni rad u kriznim situacijama
Prof.dr.sc. Mladen Knežević
Socijalni rad u penalnim institucijama
Prof.dr.sc. Kristina Urbanc
Socijalni rad u području mentalnog zdravlja
Prof.dr.sc. Marina Ajduković
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Prof.dr.sc. Mladen Knežević
Menadžment u socijalnom radu
Prof.dr.sc. Lana Mužinić
Psihijatrija u lokalnoj zajednici
Prof.dr.sc. Gordana Berc
Posebni pristupi savjetovanju
Prof.dr.sc. Ivan Rimac
Analiza varijance
Izborni kolegiji s diplomskog studija socijalne politike i s drugih srodnih studija i programa

 
PRIPREMNI SEMESTRI
PRIPREMNI SEMESTAR I

Predmet
Sati-
predavanja
ECTS
Sati-
vježbe+
seminari
ECTS
Osnove socijalne politike
4
7
 
 
Interpersonalna komunikacija
1
2
2
2
Socijalni rad s pojedincem
3
4
3
3
Socijalni rad s obitelji
3
4
1
1
Radno i socijalno pravo
4
7
 
 
Ukupno
15
24
6
6

 
PRIPREMNI SEMESTAR II

Predmet
Sati-
predavanja
ECTS
Sati-
vježbe+
seminari
ECTS
Osnove upravnog prava
2
3
2
3
Osnove savjetovanja
1
2
2
3
Socijalni rad s grupom
3
5
3
3
Socijalni rad u organiziranju zajednice
3
5
3
3
Izborni predmet*
 2
3
 
 
Ukupno
11
18
10
12

 
* Studenti izabiru jedan izborni predmet u drugom semestru. Izborni predmeti biraju se između ponuđenih izbornih predmeta na preddiplomskom studiju socijalnog rada ili nekom drugom srodnom studijskom programu.
 
 
 
 
IZVOĐENJE STUDIJA
Diplomski studij socijalnog rada izvodit će se kao redoviti i izvanredni studij.
Izvođenje nastave na pripremnim semestrima će se organizirati ako se prijavi 15 ili više pristupnika.
 
OPTIMALNI BROJ UPISANIH STUDENATA
Optimalni broj studenata za upis na diplomski studij je 60 polaznika.
 
 
AKADEMSKI NAZIV NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA
Magistar socijalnog rada
 
OKVIRNI PLAN UPISA
Natječaj će biti objavljen početkom veljače 2010.
Prijave će se zaprimati do kraja veljače 2010.
Detaljnije informacije o razredbenom postupku biti će objavljene na stranici Pravnog fakulteta.
Upisi će se obavljati od 19. ožujka 2010.
 
 
 
 
 
 
Karmela Pižeta

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana