Studijski centar socijalnog rada
.

 

 


Repozitorij
Obavijesti

Nastava iz izbornog predmeta Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere počet će 7. 11. 2014. prema rasporedu.

Karmela Pižeta

21.10.2014. u 10:12
Uređeno: 21.10.2014. u 15:15

MOLE SE SLJEDEĆI STUDENTI DA SE HITNO JAVE U STUDENTSKU REFERADU ZBOG NEPRAVILNOSTI UPISA:

 

AGOVIĆ ALEN

PETRUHAR TEA

JOVANOV ANTONIJA

 

Studentska referada

Tihana Delak

17.10.2014. u 14:28
Uređeno: 17.10.2014. u 14:28

Odslušani a ponovo upisani predmeti zimskog semestra za koje su stečeni uvjeti za polaganje ispita moći će se prijaviti najkasnije od 25. listopada 2014. god.

 

Karmela Pižeta

16.10.2014. u 10:27

Drage studentice i studenti I godine Studija socijalnog rada u vašoj dvorani nalazi se popis za dvije radionice koje će se održati 21. i 22.10.2014. te 28. i 29.10.2014. prema rasporedu izvješenom u Dvorani I godine.

Na radionicama ćete dobiti infomacije o službama podrške pri Centaru za savjetovanje i podršku studentima - Središnji ured za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu.

Molimo da odaberete jedan od ponuđenih termina i upišete se na liste koje se nalaze u dvorani I godine.

 

Karmela Pižeta

14.10.2014. u 15:38
Uređeno: 14.10.2014. u 15:39

Seminar iz kolegija Kriminologija s osnovama kaznenog prava  u četvrtak 16. 10. 2014.  za obje grupe  počet će u 13,15 sati.

Karmela Pižeta

10.10.2014. u 13:10
Uređeno: 13.10.2014. u 12:48

Seminar iz Radnog i socijalnog prava počinje 28. 10. 2014. za grupu A u 13,00, a za grupu B u 14,00 na TMT 14 dv. VI.

Popis seminarista po grupama.....

Karmela Pižeta
[ Više... ]

07.10.2014. u 16:57

Pozivaju se studenti Socijalnog studija da u aplikaciji Studomat u opciji Podaci o studentu pristupe popunjavanju podataka do 15 listopada 2014. god. Studenti koji su obavili popunjavanje navedenih podataka pri upisu godine podatke nisu dužni ponovno evidentirati.

Studenti prve godine studija koji u navedenom terminu ne popune podatke neće imati mogućnost pristupa studomatu nakon proteka navedenog roka.

 

Karmela Pižeta

Nastava iz Engleskog jezika za izvanredne studente I. godine održavat će se ponedjeljkom od 15,30 do 17,00 sati u Gundulićevoj 10 dvorana I.

Karmela Pižeta


02.10.2014. u 13:27

Nastava iz semanara i vježbi  na II.; III.: i IV. godini, započet će u ponedjeljak, 13. listopada 2014., prema rasporedu objavljenom na oglasnim pločama dvorana.

Karmela Pižeta

30.09.2014. u 11:14

Prvo predavanje iz kolegija  Socijana psihijatrija  1. 10. 2014. prema rasporedu

Karmela Pižeta

23.09.2014. u 16:54
Uređeno: 23.09.2014. u 17:06

 

            Nastava za studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada započinje

            30. rujna 2014. Danom orijentacije.

            Nastava za studente viših godina preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada započinje

            1. listopada 2014. prema rasporedu koji će biti objavljen 26. rujna 2014

 

Karmela Pižeta

23.09.2014. u 16:43
Uređeno: 23.09.2014. u 16:51

DAN ORIJENTACIJE ODRŽAVA SE NA STUDIJSKOM CENTRU SOCIJALNOG RADA U NAZOROVOJ 51

Karmela Pižeta
[ Više... ]15.09.2014. u 15:25
Uređeno: 16.09.2014. u 10:07
Karmela Pižeta
[ Više... ]


17.06.2014. u 21:31
Uređeno: 18.06.2014. u 11:32

OBAVIJEST O NOVIM POZIVIMA NA BROJ

Prilikom uplata naknada na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta važeći pozivi na broj se mijenjaju u jedinstveni poziv na broj za:

Socijalni studij-preddiplomski 1014

Socijalni studij-diplomski socijalni rad 10141

Socijalni studij-diplomski socijalna politika 10142

.

Studenti  preddiplomskog i diplomskog studija prilikom uplata svih naknada po odlukama o cijenama usluga popunjavaju slijedeće podatke:

IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729

model:  HR00

Za studente upisane na pojedine studije obavezno nakon svakog poziva na broj upisati JMBAG:(npr 1014 -JMBAG (što je JMBAG?)  ili broj IKSiC-E

Karmela Pižeta

16.06.2014. u 11:59
Uređeno: 16.06.2014. u 12:06

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i izabralo je 102 rada za Rektorovu nagradu te 18 radova za Posebnu Rektorovu nagradu u ak. 2013./14. Među nagrađenima je jedan rad sa Studija socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu, iz područja Duhovnosti u socijalnom radu. Nagrađeni studenti su: Lucija Jug, Martina Bošnjak i Ivan Đordić s temom: Percepcija prakticiranja duhovnosti studenata i njihovo zadovoljstvo tjelesnim izgledom. Rad je mentorirala prof. dr. sc. Zdravka Leutar. Iskrene čestitke! http://www.unizg.hr/index.php?id=275&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=417&cHash=1abde0e8f1a1b7ed3b80b4bcfac79207

Karmela Pižeta

POSJET STUDENATA SOCIJALNOG RADA...

 

 

Studenti 3. godine Studijskog centra socijalnog rada pokrenuli su inicijativu i organizirali posjet područjima u Slavoniji (Cerna, Gradište, Otok, Lipovac i Nijemci) na kojima su smješteni ljudi iz naselja ugroženih poplavama. U subotu, 24. svibnja 2014. godine, uz pomoć Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, krenula su tri autobusa punih donacija, sa 105 putnika: studenata 3. godine, profesora, članova Društva studenata socijalnog rada i Hrvatske udruge socijalnih radnika koji su, ovisno o potrebama na pojedinim lokacijama, ponudili svoju pomoć, bilo u obliku fizičke radne snage (nošenje, slaganje donirane robe, kutija, sortiranje robe itd.), do razgovora s ljudima u prihvatilištima i domovima u kojima su smješteni.Ponosni smo na naše studente s obzirom na cijelu inicijativu koju su pokrenuli i u kratkom vremenu realizirali, kao i na to s koliko ljudskosti i profesionalnosti su razgovarali s ljudima na terenu, kako s onima koji pomažu, tako i s onima koji su direktno stradali. Ljudi u Slavoniji su bili dirnuti što smo ih posjetili i ponudili im podršku i pomoć, koja im je doista potrebna i biti će još dugo, dugo potrebna. Vratili smo se svi ispunjenog srca, s osjećajem da smo napravili nešto dobro i korisno.

A kako slike govore više od riječi…

 

Karmela Pižeta
[ Više... ]

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana