Studijski centar socijalnog rada
.

 

 


Repozitorij
Obavijesti

OBAVIJEST STUDENTIMA SOCIJALNOG RADA

DOBITNICIMA DRŽAVNE STIPENDIJE ZA 2014.

POTPISIVANJE UGOVORA  

17., 22. i 23. travnja 2014.

 

od 10 do 12 sati u studentskim referadama Studijskog centara socijalnog rada, Nazorova 51.

Karmela Pižeta

VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE 1. GODINE KOJI SU UPISALI IZBORNI KOLEGIJ 
"SOCIJALNI RAD IZ PERSPEKTIVE KORISNIKA"

PRVO PREDAVANJE IZ OVOG KOLEGIJA ODRŽAT ĆE SE 24.4.2014. U 15.00 
UMJESTO 17.4. 2014.
DALJNJA PREDAVANJA ODRŽAT ĆE SE PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU: 8. 5. 
2014., 15.5. 2014.,  22.5. i 29. 5. 2014. u terminu od 15.00 - 18.00. 
OSIM OVIH TERMINA STUDENTI ĆE IMATI I ZADATAK VEZAN UZ TERENSKU 
NASTAVU O ČEMU SLIJEDI DOGOVOR NA 1. SUSRETU. DOLAZAK NA PREDAVANJA JE 
OBAVEZAN, A IZVANREDNE STUDENTE KOJI NE MOGU PRISUSTVOVATI NASTAVI 
MOLIM DA DOĐU NA JEDAN OD NAJAVLJENIH SUSRETA I DOGOVORE SE OKO 
ZADAĆA. ZA SVE OSTALE DOZVOLJEN JE JEDAN IZOSTANAK.

POZDRAV
KRISTINA URBANC

 

 

 

Blanka Tošović

PODSJEĆAM STUDENTE KOJI SU UPISALI MENTORSKI RAD DA MORAJU DO 01.04.2014. U REFERADU PREDATI PRIJAVU ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA SA TEMOM I POTPISOM MENTORA.

STUDENTI KOJI SU TO RANIJIH GODINA OBAVILI NE TREBAJU- JEDNOM PRIJAVLJENA TEMA I MENTOR VRIJEDE!

Tihana Delak

 

Unos seminara i izbornih predmeta (dodijeljenih putem računalne aplikacije  nakon upisa u ljetni semestar) na studomat je dovršen.

Seminari i izborni predmeti dodijeljeni aplikacijom i uneseni  na studomatu  obvezni su  za izvršavanje u ljetnom semestru 2013/14. akad. god.

 

Molimo studente da provjere upisane seminare i izborne predmete na studomatu te da se za eventualne nejasnoće obrate u studentsku referadu.

 

Molimo studente da pri završetku seminara a prije ocjenjivanja obvezno prijave seminare  na studomatu, prema za to određenim rokovima.

Do 04.04.2014. studenti su dužni doći u studentsku referadu po žig o dodijeljenom seminaru odnosno izbornom predmetu.

 

Karmela Pižeta

21.03.2014. u 11:20
Uređeno: jučer u 12:16

MOLE SE DOLJE NAVEDENI STUDENTI DA SE HITNO JAVE U REFERADU, TIHANI DELAK, ZBOG ISPRAVKA UPISA:

 

TUNJIĆ PETRA

VURAIĆ PETRA

STRMAC TAMARA

 

Tihana Delak

19.03.2014. u 10:41

MOLE SE STUDENTI DA DOĐU U STUDENTSKU REFERADU PO SVOJE INDEKSE, KOJE SU OSTAVILI U SVRHU  UPISA, NAJKASNIJE DO PETKA 21.03.2014!!!!!!

 

Tihana Delak

05.03.2014. u 13:56

Nastava iz seminara i izbornih kolegija na II., III. i IV godini započet će 10.3. 2014. prema objavljenom rasporedu.

Karmela Pižeta

Obilježavanje Dana studija socijalnog rada održat će se 14. ožujka 2014. u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, Nazorova 51.......

Karmela Pižeta
[ Više... ]

Odslušani predmeti ljetnog semestra koji su ponovo upisani u 2013/14. akad. god. moći će se prijavljivati najkasnije 20.ožujka 2014.

Blanka Tošović

Karmela Pižeta
[ Više... ]

 

Završen je unos seminara i izbornih predmeta ljetnog semestra  na studomat .

 

Molimo studente da provjere upisane seminare i izborne predmete na studomatu.

 

Od 10.do 14.03.2014. studenti su dužni doći u studentsku referadu po žig o dodijeljenom seminaru odnosno izbornom predmetu.

 

 

Karmela Pižeta

Pozivaju se izvanredni i redoviti studenti da izvrše  upis ljetnog semestra  preko studomata najkasnije do petka 28.02.2014.

Karmela Pižeta

Nastva u ljetnom semestru za I., II., III. I IV. godinu i za diplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne poltike  počinje 3. ožujka 2014. prema rasporedu.

Karmela PižetaNatječaj za upis na poslijediplomske studije objavljen je u Večernjem listu 12. studenog 2013. godine

 

ROK ZA PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

PRODUŽUJE SE DO 28. VELJAČE 2014.

Karmela Pižeta
[ Više... ]

20.01.2014. u 09:49

VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE STUDNETE KOJI PLANIRAJU UPISATI

TERENSKU PRAKSU U ČETVRTOM (LJETNOM) SEMESTRU!!!

Karmela Pižeta
[ Više... ]


Studenti sveučilišnog dodiplomskog pravnog studija i sveučilišnog dodiplomskog studija socijalnog rada koji su najkasnije s 1. listopada 2011. stekli uvjete za korištenje apsolventskih prava, imaju pravo završiti studij po upisanom nastavnom programu i planu do 30. rujna 2014.

 

Karmela Pižeta

27.05.2013. u 08:29

tiskan je prvi broj studentskog časopisa.........

Karmela Pižeta
[ Više... ]

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana