Studijski centar socijalnog rada
.

 

 


Repozitorij
Obavijesti


15.09.2014. u 15:25
Uređeno: 16.09.2014. u 10:07
Karmela Pižeta
[ Više... ]

 

 

DO  PETKA 12. 09.2014. PRODUŽAVA  SE  ROK   PREDAJE ZAVRŠNIH RADOVA  I  DIPLOMSKIH RADOVA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM PROGRAMU .

Karmela Pižeta


08.07.2014. u 09:30

 

Studentske referade  preddiplomskog studija  rade sa strankama do 17. srpnja 2014. god.

Zbog upisa studenata u prvu godinu studija od 18. do 23. srpnja 2014. god. referade rade samo za iznimno opravdane slučajeve na mjestima upisa studenata.

Administrativne službe počinju sa radom nakon kolektivnog godišnjeg odmora od 25. kolovoza 2014. god.

 

Karmela Pižeta

17.06.2014. u 21:31
Uređeno: 18.06.2014. u 11:32

OBAVIJEST O NOVIM POZIVIMA NA BROJ

Prilikom uplata naknada na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta važeći pozivi na broj se mijenjaju u jedinstveni poziv na broj za:

Socijalni studij-preddiplomski 1014

Socijalni studij-diplomski socijalni rad 10141

Socijalni studij-diplomski socijalna politika 10142

.

Studenti  preddiplomskog i diplomskog studija prilikom uplata svih naknada po odlukama o cijenama usluga popunjavaju slijedeće podatke:

IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729

model:  HR00

Za studente upisane na pojedine studije obavezno nakon svakog poziva na broj upisati JMBAG:(npr 1014 -JMBAG (što je JMBAG?)  ili broj IKSiC-E

Karmela Pižeta

16.06.2014. u 11:59
Uređeno: 16.06.2014. u 12:06

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i izabralo je 102 rada za Rektorovu nagradu te 18 radova za Posebnu Rektorovu nagradu u ak. 2013./14. Među nagrađenima je jedan rad sa Studija socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu, iz područja Duhovnosti u socijalnom radu. Nagrađeni studenti su: Lucija Jug, Martina Bošnjak i Ivan Đordić s temom: Percepcija prakticiranja duhovnosti studenata i njihovo zadovoljstvo tjelesnim izgledom. Rad je mentorirala prof. dr. sc. Zdravka Leutar. Iskrene čestitke! http://www.unizg.hr/index.php?id=275&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=417&cHash=1abde0e8f1a1b7ed3b80b4bcfac79207

Karmela Pižeta

Rok za predaju diplomskog i završnog rada se produžuje do 27. lipnja 2014. godine, a rokovi obrane su 15. i 16. srpnja 2014. godine.

Karmela Pižeta

10.06.2014. u 09:29
Uređeno: 10.06.2014. u 09:33

Natječaj za upis polaznika na Poslijediplomski specijalistički studij „Obiteljska medijacija“ .....

Karmela Pižeta
[ Više... ]

09.06.2014. u 14:56

 

 

 

 

 

Poštovani studenti,

 

pozivamo Vas, koji do sada niste obavili obvezni sistematski pregled, da se javite telefonski radi dogovora o datumu pregleda.

 

Pregled je obvezan za upis u drugu godinu studija.

 

Sa sobom ponesite indeks i zdravstvenu iskaznicu.

Studente s kroničnim bolestima molimo da ponesu i medicinsku dokumentaciju na uvid.

 

Pregled se obavlja u:

Službi za školsku i adolescentnu medicinu, Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Ambulanta školske medicine,

Mirogojska 16, soba br.6.

Broj telefona je  4696 - 281

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

Mr.sc. Vesna Juhović Markus, dr. med.

Tihana Gelo, bacc.med.techn.


 

 

 

 

Karmela Pižeta

POSJET STUDENATA SOCIJALNOG RADA...

 

 

Studenti 3. godine Studijskog centra socijalnog rada pokrenuli su inicijativu i organizirali posjet područjima u Slavoniji (Cerna, Gradište, Otok, Lipovac i Nijemci) na kojima su smješteni ljudi iz naselja ugroženih poplavama. U subotu, 24. svibnja 2014. godine, uz pomoć Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, krenula su tri autobusa punih donacija, sa 105 putnika: studenata 3. godine, profesora, članova Društva studenata socijalnog rada i Hrvatske udruge socijalnih radnika koji su, ovisno o potrebama na pojedinim lokacijama, ponudili svoju pomoć, bilo u obliku fizičke radne snage (nošenje, slaganje donirane robe, kutija, sortiranje robe itd.), do razgovora s ljudima u prihvatilištima i domovima u kojima su smješteni.Ponosni smo na naše studente s obzirom na cijelu inicijativu koju su pokrenuli i u kratkom vremenu realizirali, kao i na to s koliko ljudskosti i profesionalnosti su razgovarali s ljudima na terenu, kako s onima koji pomažu, tako i s onima koji su direktno stradali. Ljudi u Slavoniji su bili dirnuti što smo ih posjetili i ponudili im podršku i pomoć, koja im je doista potrebna i biti će još dugo, dugo potrebna. Vratili smo se svi ispunjenog srca, s osjećajem da smo napravili nešto dobro i korisno.

A kako slike govore više od riječi…

 

Karmela Pižeta
[ Više... ]

Pozivaju se studenti, posebice i obvezno studenti upisani u prvu godinu studija, da u studomatu obvezno ažuriraju svoje osobne podatke (opcija Podaci o studentu=>Osobni podaci) do zaključno 01. lipnja 2014. godine.

Karmela Pižeta

26.05.2014. u 13:49

"Drage kolegice, kolege i poštovano nastavno osoblje, pozivamo vas na promociju studentskog časopisa Socijalna politika i socijali rad (SPiSR) koja će se održati u petak 30.05.2014. u 11,30h u dvorani prve godine.

 

Uredništvo časopisa

(Anđela Durdov, Franjica Gusić, Lucija Jug, Ana Rukavina, Petar Šajfar)"

Karmela Pižeta

OBAVIJEST STUDENTIMA SOCIJALNOG RADA

DOBITNICIMA DRŽAVNE STIPENDIJE ZA 2014.

POTPISIVANJE UGOVORA  

17., 22. i 23. travnja 2014.

 

od 10 do 12 sati u studentskim referadama Studijskog centara socijalnog rada, Nazorova 51.

Karmela Pižeta

21.03.2014. u 11:20
Uređeno: 16.04.2014. u 12:16

MOLE SE DOLJE NAVEDENI STUDENTI DA SE HITNO JAVE U REFERADU, TIHANI DELAK, ZBOG ISPRAVKA UPISA:

 

TUNJIĆ PETRA

VURAIĆ PETRA

STRMAC TAMARA

 

Tihana Delak

19.03.2014. u 10:41

MOLE SE STUDENTI DA DOĐU U STUDENTSKU REFERADU PO SVOJE INDEKSE, KOJE SU OSTAVILI U SVRHU  UPISA, NAJKASNIJE DO PETKA 21.03.2014!!!!!!

 

Tihana Delak

05.03.2014. u 13:56

Nastava iz seminara i izbornih kolegija na II., III. i IV godini započet će 10.3. 2014. prema objavljenom rasporedu.

Karmela Pižeta

Obilježavanje Dana studija socijalnog rada održat će se 14. ožujka 2014. u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, Nazorova 51.......

Karmela Pižeta
[ Više... ]

Odslušani predmeti ljetnog semestra koji su ponovo upisani u 2013/14. akad. god. moći će se prijavljivati najkasnije 20.ožujka 2014.

Blanka Tošović

Karmela Pižeta
[ Više... ]

 

Završen je unos seminara i izbornih predmeta ljetnog semestra  na studomat .

 

Molimo studente da provjere upisane seminare i izborne predmete na studomatu.

 

Od 10.do 14.03.2014. studenti su dužni doći u studentsku referadu po žig o dodijeljenom seminaru odnosno izbornom predmetu.

 

 

Karmela Pižeta

Pozivaju se izvanredni i redoviti studenti da izvrše  upis ljetnog semestra  preko studomata najkasnije do petka 28.02.2014.

Karmela Pižeta

Nastva u ljetnom semestru za I., II., III. I IV. godinu i za diplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne poltike  počinje 3. ožujka 2014. prema rasporedu.

Karmela PižetaNatječaj za upis na poslijediplomske studije objavljen je u Večernjem listu 12. studenog 2013. godine

 

ROK ZA PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

PRODUŽUJE SE DO 28. VELJAČE 2014.

Karmela Pižeta
[ Više... ]

20.01.2014. u 09:49

VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE STUDNETE KOJI PLANIRAJU UPISATI

TERENSKU PRAKSU U ČETVRTOM (LJETNOM) SEMESTRU!!!

Karmela Pižeta
[ Više... ]


Studenti sveučilišnog dodiplomskog pravnog studija i sveučilišnog dodiplomskog studija socijalnog rada koji su najkasnije s 1. listopada 2011. stekli uvjete za korištenje apsolventskih prava, imaju pravo završiti studij po upisanom nastavnom programu i planu do 30. rujna 2014.

 

Karmela Pižeta

27.05.2013. u 08:29

tiskan je prvi broj studentskog časopisa.........

Karmela Pižeta
[ Više... ]

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana