Studijski centar socijalnog rada
.

 

 


Repozitorij
Obavijesti

Unos seminara i izbornih predmeta (dodijeljenih putem računalne aplikacije  nakon upisa u zimski semestar) na studomat je dovršen.

Seminari i izborni predmeti dodijeljeni aplikacijom i uneseni u studomat  obvezni su  za izvršavanje u zimskom semestru 2015/16. akad. god.

Molimo studente da provjere upisane seminare i izborne predmete na studomatu te da se za eventualne nejasnoće obrate u studentsku referadu.

Molimo studente da pri završetku seminara  a prije ocjenjivanja obvezno prijave seminare  na studomatu, prema za to određenim rokovima.

Do 30.11.2015. studenti su dužni doći u studentsku referadu po žig o dodijeljenom seminaru odnosno izbornom predmetu.

Blanka Tošović

Nastava iz neobaveznog kolegija Njemački jezik socijalne struke I. koji se održava za sve studente bez obzira na godinu studija  bit će četvrtkom od 19,00 do 20,30 sati u Gundulićevoj 10 dvorana VIII.

 

dr. sc. Snježana Husinec  

Karmela Pižeta

NJEMAČKI JEZIK SOCIJALNE STRUKE ZA STUDENTE 1. DO 4. GODINE

Obavještavaju se svi studenti 1., 2.,3., i 4. godine svjesni  važnosti učenja stranih jezika da se uvodi novi kolegij Njemački jezik socijalne struke . Kolegij je namijenjen studentima koji uče ili su već položili Engleski jezik struke, a zainteresirani su za učenje njemačkog jezika socijalne struke kao drugog stranog jezika struke. Nastava će se odvijati po dva sata tjedno tijekom cijele nastavne godine, a kolegij ima status neobveznog predmeta. Posebnost ovog kolegija je da se nastava može pohađati bez obveze polaganja ispita. Studenti koji žele položiti ispit, moći će to učiniti, te će za uspješno položen ispit dobiti certifikat o položenom ispitu. Preduvjet za pohađanje kolegija su osnovna znanja iz općeg njemačkog jezika.

Pozivamo sve zainteresirane da u srijedu, 28. listopada 2015. u 18,00 sati dođu na prvi  nastavni sat u Nazorovu 51,    dvorana II./prizemlje na kojem će biti dogovoren i trajni termin u kojem će se nastava izvoditi. Ukoliko je netko od zainteresiranih spriječen doći u navedenom terminu, može se javiti dr. sc. Snježani Husinec na e mail adresu shusinec@pravo.hr.

Karmela Pižeta

13.10.2015. u 09:02

 

 

SISTEMATSKI PREGLED STUDENATA

 

 

Poštovani studenti,

 

pozivamo Vas na obvezni sistematski pregled koji ćemo obaviti prema navedenom rasporedu.

Pregled je obvezan za upis u drugu godinu studija, stoga Vas molimo da poštujete predviđeni termin pregleda.

Ukoliko u vrijeme sistematskog pregleda imate predavanja izostanak s predavanja biti će opravdan, ili se zamijenite s nekim od studenata iz druge grupe i termina koji Vam više odgovara.

 

Sa sobom ponesite indeks i zdravstvenu iskaznicu.

Studente s kroničnim bolestima molimo da ponesu i medicinsku dokumentaciju na uvid.

 

Pregled se obavlja u:

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Ambulanta školske medicine

Mirogojska 16, soba br. 6.

Broj telefona:  01/4696 - 281

 

 

 

S poštovanjem,

 

Ivana Marić, dr. med.

 

Karmela Pižeta

RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA STUDENATA

                                                            

 

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA...........

Karmela Pižeta

06.10.2015. u 13:15
Uređeno: 06.10.2015. u 14:11

Nastava iz semanara i vježbi  na II.; III.: i IV. godini, započet će u utorak, 13. listopada 2015., prema rasporedu objavljenom na oglasnim pločama dvorana.

Karmela Pižeta

17.06.2014. u 21:31
Uređeno: 27.11.2014. u 12:05
Karmela Pižeta

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana