Studijski centar socijalnog rada
.

 

 


Repozitorij
Obavijesti
25.03.2015. u 10:58

UPIS U LJETNI SEMESTAR STUDENTI ĆE MOĆI OBAVITI, NAKNADNO, SAMO JOŠ DO 01.04.2015. GODINE.

 

UPIS SEMINARA I IZBORNIH PREDMETA U INDEKS UPISIVATI ĆEMO OD 30.03.2015. DO 27.04.2015. U STUDENTSKOJ REFERADI!

Tihana Delak

25.03.2015. u 09:35

Dana 25. 3. 2015. neće  se održati nastava iz izbornog kolegija Primjena računalnog programa za statističku obradu podataka

Karmela Pižeta

18.03.2015. u 14:23
Uređeno: 18.03.2015. u 14:34

Predavanja iz ljudskih prava za redovite i izvanredne studente održavati će se četvrtkom od 17 sati na TMT 3, III kat, dvorana 4 počevši od 19.3.2015.

Karmela Pižeta

16.03.2015. u 14:06
Uređeno: 16.03.2015. u 14:32

Objavljen je NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih, te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2014./2015.

Molimo da se za uvjete natječaja informirate na stranici Sveučilišta u Zagrebu, www.uniz.hr

 

 

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/stipendije/

Karmela Pižeta

16.03.2015. u 14:04
Uređeno: 16.03.2015. u 14:05

Izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Popis kandidata za predstavnika u Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

/_news/14276/Odluka o valjanosti kandidatura za predstavnika u SZ PFZ.pdf

 

Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore u postupku izbora za SZ PFZ

/_news/14276/Odluka o imenovanju povjerenstva za prigovore u postupku izbora za SZ PFZ.pdf

 

Karmela Pižeta

04.03.2015. u 11:47
Uređeno: 04.03.2015. u 11:48

 

Obilježavanje Dana studija socijalnog rada održat će se  13. ožujka 2015. u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, Nazorova 51 (Dv. I) s početkom u 10,30 sati.

 

                      Predavanje

 

Status Quo or Social Change?

Empowerment From a Radical Approach

 

 

Johanna Laszlo, PhD

Hungarian Anti-Poverty Network

International coordinator of EAPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karmela Pižeta

Karmela Pižeta

N a t j e č a j za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz socijalnog rada i socijalne politike

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

- socijalni rad

- socijalna politika

Natječaj je otvoren 30 dana, a prijave se primaju na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, 10000 Zagreb, Nazorova 51.

Renata Požgaj

17.06.2014. u 21:31
Uređeno: 27.11.2014. u 12:05
Karmela Pižeta

STUDENTI IV. GODINE STUDIJA MORAJU PRIJAVITI U STUDENTSKOJ REFERADI SVOJ MENTORKI RAD DO 01.04.2015.

PRVO MORATE ODABRATI MENTORA, ZATIM NA WEB STRANICI FAKULTETA ISPRINTATI OBARAZAC ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG RADA (www.pravo.hr – Studijski centar socijalnog rada, Preddiplomski studij, obrasci i upute – obrazac za prijavu mentora i teme  završnog rada TE JU ISPUNITI. MENTOR PRIJAVU MORA POTPISATI, I U INDEKSU MJESTO PORED MENTORSKOG RADA. POTPISANU PRIJAVU DONOSITE OBAVEZNO DO 01.04.2015. U STUDENTSKU REFERADU gđi. TIHANI DELAK.

Tihana Delak

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana