Studijski centar socijalnog rada
.

 

 


Repozitorij
Obavijesti
16.06.2015. u 11:44
Uređeno: 16.06.2015. u 11:44

ZBOG VELIKOG BROJA MOLBI I UZAHTJEVA STUDENATA PRODUŽITI ĆE SE ROK ZA PRIJAVU I OBRANU ZAVRŠNIH RADOVA U LIPNJU, ODNOSNO SRPJNU 2015. GODINE.

PRIAVA ZAVRŠNOG RADA 03.07.2015.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA - NAJKASNIJE DO 10.07.2015.

Tihana Delak

17.06.2014. u 21:31
Uređeno: 27.11.2014. u 12:05
Karmela Pižeta

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana