Studijski centar socijalnog rada
.

 

 


Repozitorij
Obavijesti
04.03.2015. u 11:47
Uređeno: 04.03.2015. u 11:48

 

Obilježavanje Dana studija socijalnog rada održat će se  13. ožujka 2015. u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, Nazorova 51 (Dv. I) s početkom u 10,30 sati.

 

                      Predavanje

 

Status Quo or Social Change?

Empowerment From a Radical Approach

 

 

Johanna Laszlo, PhD

Hungarian Anti-Poverty Network

International coordinator of EAPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karmela Pižeta

Karmela Pižeta


06.02.2015. u 14:10
Uređeno: 17.02.2015. u 11:05
Karmela Pižeta

17.06.2014. u 21:31
Uređeno: 27.11.2014. u 12:05
Karmela Pižeta

N a t j e č a j za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz socijalnog rada i socijalne politike

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

- socijalni rad

- socijalna politika

Natječaj je otvoren 30 dana, a prijave se primaju na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, 10000 Zagreb, Nazorova 51.

Renata Požgaj

STUDENTI IV. GODINE STUDIJA MORAJU PRIJAVITI U STUDENTSKOJ REFERADI SVOJ MENTORKI RAD DO 01.04.2015.

PRVO MORATE ODABRATI MENTORA, ZATIM NA WEB STRANICI FAKULTETA ISPRINTATI OBARAZAC ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG RADA (www.pravo.hr – Studijski centar socijalnog rada, Preddiplomski studij, obrasci i upute – obrazac za prijavu mentora i teme  završnog rada TE JU ISPUNITI. MENTOR PRIJAVU MORA POTPISATI, I U INDEKSU MJESTO PORED MENTORSKOG RADA. POTPISANU PRIJAVU DONOSITE OBAVEZNO DO 01.04.2015. U STUDENTSKU REFERADU gđi. TIHANI DELAK.

Tihana Delak

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana