Studijski centar socijalnog rada
.Repozitorij
Obavijesti

VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE KOJI PLANIRAJU UPISATI

TERENSKU PRAKSU U ČETVRTOM (LJETNOM) SEMESTRU!!!

 

Karmela Pižeta

 obavljat će se prema rasporedu:......

Karmela Pižeta

8. 11. 2016. u 11:38

 

Studenti koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti izvršavati svoje studentske obveze trebaju se javiti unutar 30 dana od pojave tegoba nadležnom studentskom liječniku čiju će potvrdu dostaviti fakultetu. Mirovanje studentskih prava zbog zdravstvenih razloga u suprotnom neće biti moguće ostvariti.

                                                                                Nadležni studentski liječnik dr.__Nina Petričević

                                                                                Medicinska sestra__ Ljuba Ćurić

                                                                                Adresa _Av. Većeslava Holjevca  22, Novi Zagreb

                                                                                Telefon ____6536 168

_                                                                               Radno vrijeme___parni datumi :ujutro

                                                                                                           neparni datumi: poslije podne

                                                                                                   

 

Karmela Pižeta

20. 10. 2016. u 11:46
Uređeno: 20. 10. 2016. u 11:48
Karmela Pižeta

9. 9. 2016. u 13:12
Uređeno: 13. 9. 2016. u 15:59

PLAĆANJE PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA...

ZA REDOVITE STUDENTE

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2015/16., 2016/17.  i 2017/18. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015./16., 2016./2017. i 2017./2018. (NN 83/2015)

Pravilniku o studiju  

Odluci o naknadama za usluge u akademskoj 2016/2017. godini

Pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.)

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.

2.     Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

3.     Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek njegovih ocjena iz ispita koje je položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 po ECTS bodu.

4.     Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje više godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

Participaciju troškova studija prema toč. 12.  Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.) plaćaju (uvećano za upisninu):

1.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini (sa stanjem zatečenom na dan 30.rujna).

2.     Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine. Iznimno, redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi prilikom upisa u zimski semestar, a drugi do 15.prosinca 2016.

 

PRAVILA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA ZA IZVANREDNE STUDENTE, KAO I CIJENA ECTS BODA, OSTAJU NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA DO SADA VAŽEĆI SUSTAV.

Karmela Pižeta

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana