Obavijesti

 

Ovime  se objavljuje  da će se javna obrana teme doktorskog rada Ines Jambrek Petrak  pod naslovom:

 

 

“Sankcije u kaznenom zakonodavstvu Republike Hrvatske za osobe s antisocijalnim poremećajem

ličnosti – poseban osvrt na psihopate i sociopate kao počinitelje nasilnih kaznenenih djela”

 

održati  u 18. siječnja 2017.  u  13  sati, Vijećnica, Trg maršala Tita 14.

Jasmin Mujinović

30. siječanj 2017. 17,00 sati Informatička dvorana, Trg maršala Tita 14, I kat.

Jasmin Mujinović

5.12-dvorana III (II kat),Trg maršala Tita 14

6.12- dvorana Tempus (podrum) Trg maršala Tita 3

7.12-dvorana II, ( I kat) Trg maršala Tita 14

 

16.01.-dvorana III (II kat), Trg maršala Tita 14

17.01.-dvorana VI (II kat lijevo), Trg maršala Tita 14

18.01.-dvorana VI (II kat lijevo, Trg maršala Tita 14

 

30.01.-dvorana III (II kat)TMT 14

31.01.-dvorana III ( II kat),TMT 14

01.02.-dvorana III (II kat),TMT 14

 

Ponedjeljkom (Katedra za upravnu znanosti) Državna uprava

Utorkom (Katedra za ustavno pravo) Poredbeno ustavno..

Srijedom (Katedra za upravno pravo) Upravno

Jasmin Mujinović

Predavanja se održavaju u sobi 33, Trg maršala Tita 3.

Jasmin Mujinović

18.10.2016. u 12:52
Uređeno: 18.10.2016. u 12:52
Jasmin Mujinović


16.03.2011. u 09:29
Uređeno: 29.10.2015. u 08:00


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana