Obavijesti
danas u 08:40
Uređeno: danas u 08:42

Ovime  se objavljuje  da će se javna obrana  doktorske disertacije Zvonimira Šafranka pod naslovom

 

 Pravni aspekti korištenja elektroničkih prenosivih zapisa u trgovačkim transakcijama

 

 

održati u utorak 11. listopada 2016.  u  12,00  sati, Vijećnica

 (soba 57), II kat , Trg maršala Tita 14

Jasmin Mujinović

jučer u 12:51
Uređeno: danas u 08:41

Ovime se objavljuje da će se javna obrana doktorskog rada Andree Grgić pod naslovom:

 

Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga u pravu Europske unije

 

održati 7. listopada 2016. godine u 11,00 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, dvorana V, II kat.

 

 

Jasmin Mujinović

Ovime  se objavljuje  da će se javna obrana  doktorske disertacije Ivana Tota pod naslovom

 

Operativni leasing

 

održati u petak 7. listopada 2016.  u  11,00  sati, Vijećnica

 (soba 57), II kat , Trg maršala Tita 14.

 

Jasmin Mujinović

jučer u 12:48
Uređeno: jučer u 12:48

 

Obavijest o javnoj obrani

 

Ovime se objavljuje da će se javna obrana doktorskog rada Ivana Radić pod naslovom:

 

«Sustav maloljetničkih sankcija »

 

održati 6. listopada 2016. godine u 13  sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, soba 57/II, Vjećnica.

 

Jasmin MujinovićJasmin Mujinović

02.06.2016. u 14:15
Uređeno: 02.06.2016. u 14:20
Jasmin Mujinović

16.03.2011. u 09:29
Uređeno: 29.10.2015. u 08:00


Copyright (C) 2016 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana