Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

 

objavili smo novi natječaj za dodjelu 2 jednomječne stipendije za financiranje istraživačkog boravaka na Sveučilištu u Beču u 2017. godini (doktorandi i postdoktorandi). Zamolila bih vas da informaciju učinite dostupnom doktorandima i postdoktorandima, bilo putem e-mail obavijesti i / ili objavom na web stranici fakulteta.

 

Tekst natječaja pronaći ćete ovdje:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-financiranje-jednomjesecnog-istrazivackog-boravka-na-sveucilistu-u-becu-u-2017/

 

 

Lijep pozdrav,

Božica Bartolac

 

Jasmin Mujinović

Ovime  se objavljuje  da će se javna obrana  doktorske disertacije Tene Hoško pod naslovom

 

 POSVOJENJE U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

 

 

održati u ponedjeljak 19. prosinca 2016.  u  11,00  sati, VIJEĆNICA (II kat) Trg maršala Tita 14, Pravni fakultet Zagreb

Jasmin Mujinović

5.12-dvorana III (II kat),Trg maršala Tita 14

6.12- dvorana Tempus (podrum) Trg maršala Tita 3

7.12-dvorana II, ( I kat) Trg maršala Tita 14

 

16.01.-dvorana III (II kat), Trg maršala Tita 14

17.01.-dvorana VI (II kat lijevo), Trg maršala Tita 14

18.01.-dvorana VI (II kat lijevo, Trg maršala Tita 14

 

30.01.-dvorana III (II kat)TMT 14

31.01.-dvorana III ( II kat),TMT 14

01.02.-dvorana III (II kat),TMT 14

 

Ponedjeljkom (Katedra za upravnu znanosti) Državna uprava

Utorkom (Katedra za ustavno pravo) Poredbeno ustavno..

Srijedom (Katedra za upravno pravo) Upravno

Jasmin Mujinović

Predavanja se održavaju u sobi 33, Trg maršala Tita 3.

Jasmin Mujinović

18.10.2016. u 12:52
Uređeno: 18.10.2016. u 12:52
Jasmin Mujinović
Jasmin Mujinović

16.03.2011. u 09:29
Uređeno: 29.10.2015. u 08:00


Copyright (C) 2016 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana