Obavijesti
Jasmin Mujinović


Jasmin Mujinović

25.03.2015. u 13:24
Uređeno: 18.05.2015. u 10:08
Jasmin Mujinović12.11.2014. u 09:55
Uređeno: 12.11.2014. u 09:57
Jasmin Mujinović14.10.2014. u 08:34
Uređeno: 24.11.2014. u 10:06
Jasmin Mujinović


Referada za poslijediplomske studije nalazi se na staroj adresi Trg maršala Tita 14, II kat, soba 57,

Jasmin Mujinović

Prijava na natječaj podnosi se najkasnije do 15. srpnja 2014. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, 10000 Zagreb s naznakom: za poslijediplomski studij „Obiteljska medijacija“

Biserka Salar

PRVI BROJ ZAGREBAČKE PRAVNE REVIJE

Poštovano čitateljstvo,

 

sa zadovoljstvom vam predstavljamo prvi broj Zagrebačke pravne revije - pravnoga sveučilišnoga elektroničkog časopisa, kojeg je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu odlučio pokrenuti radi širenja i intenziviranja znanstvene, obrazovne i stručne djelatnosti u pravnom području te osuvremenjivanja svoje izdavačke djelatnosti.


U prvom broju Zagrebačke pravne revije naći ćete četiri raznovrsna znanstvena rada pravne tematike, komentar zakona te tri prikaza. Vjerujemo da će raznolikost sadržaja kao i kvaliteta objavljenih radova opravdati u očima čitateljstva nastanak ovog časopisa.


Potpuna verzija prvog broja Zagrebačke pravne revije u PDF formatu dostupna je na adresi
http://revija.pravo.unizg.hr/casopis/2012/ZPR_1-1-2012.pdf .


Za pregled po pojedinim prilozima, posjetite sljedeću adresu:
http://revija.pravo.unizg.hr/index.php/zpr/index

 

Prof. dr. sc. Zlata Đurđević, glavna urednica
Zoran Burić, izvršni urednik
Marko Jurić, tehnički urednik

Danijel Relković

Studenti upisani na sveučilišne poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti imaju pravo studij dovršiti, te temu magistarskog rada prijaviti najduže do 31. prosinca 2011.
 

Studenti upisani na sveučilišne poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti imaju pravo magistarski rad izraditi i obraniti najduže do 31. prosinca 2012.
 

Biserka Salar

O D L U K U
 
 Završni rok za obranu doktorske disertacije te stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija je 15. kolovoza 2011. Na temelju posebne molbe doktoranda navedeni rok može se produžiti najduže do 5. kolovoza 2012. O molbi doktoranda odlučuje dekan.

Biserka Salar

Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana