izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 35
Konzultacije:

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 35 (1. kat)

Telefon:4895 676
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Povijest hrvatskog prava i države
Godina diplomiranja:1998
Godina magistriranja:2005
Godina doktoriranja:2009
Na katedri od:2001

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Mirela Krešić (Zagreb, 1975); diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998); magistrirala na Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih znanosti s temom "Zakup poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj od sredine 19. stoljeća i u suvremenom pravu" (2005) te doktorirala s temom "Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946" (2009); kraće stručno usavršavanje na Max-Planck-Institut fur Europaische Rechtsgeschichte u Frankfurtu (2005); autorica je većeg broja radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama; sudjelovala je u više međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata te izlagala na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 

1. Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849 / Cepulo, Dalibor; Kresic, Mirela; Hlavacka, Milan; Reiter, Ilse (ur.).
Berlin/New York : de Gruyter, 2010. (monografija).

2. Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849 / Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela; Hlavačka, Milan; Reiter, Ilse (ur.).
Berlin/New York : De Gruyter, 2010. (monografija).
spacer.gif
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela.
Pravosuđe u hrvatskim zemljama od 1790. do 1918. // Temelji moderne Hrvatske - Hrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica Hrvatska, 2016.. Str. 91-106.

2. Mirela Krešić.
"We are not talking about coexistence, we live life" or how Islam was legally recognized in Croatia in 1916. // II. Turk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri, Cilt:II / Gedikli, Fethi (ur.).
Baski-Istanbul : Onikilevha, 2016. Str. 495-512.

3. Uzelac Alan; Krešić, Mirela.
Arbitraža (izbrano suđenje) u Korčulanskom statutu i statutima istočne obale Jadrana // Liber Amicorum Gašo Knežević / Varady, Tibor et. al. (ur.).
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, Udruženje za arbitražno pravo, 2016. Str. 347-371.

4. Krešić, Mirela.
Razvoj modernog javnog bilježništva u Hrvatskoj // Hrvatsko javno bilježništvo / Maleković, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora, 2014. Str. 47-83.

5. Krešić, Mirela.
(Ne)spojivost javnobilježničkog i odvjetničkog zvanja u hrvatskim zemljama // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 669-692.

6. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela.
Pravni fakultet u Zagrebu od osnutka 1776. do suvremenog doba // Zgrada Sveučilišta u Zagrebu : postojanost i mijene / Knežević, Snješka (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2010. Str. 274-299.

7. Krešić, Mirela.
The Matrimonial Law of the Muslims of Croatia 1916-41 // Crossing Legal Cultures / Laura Beck Varela, Pablo Gutierrez Vega, Alberto Spinosa (ur.).
Muenchen : Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2009. Str. 365-380.

8. Krešić, Mirela.
Yugoslav private law between the two World Wars // Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen / Giaro, Tomasz (ur.).
Frankfurt/M : Vittorio Klostermann Verlag, 2007. Str. 151-168.
spacer.gif
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Švoger, Vlasta; Krešić, Mirela.
In the Eyes of the Press: The Croatian Judiciary in the Period of Pseudo-Constitutionalism (1849-1851). // Medijska istraživanja. 22 (2016) , 2; 45-62 (članak, znanstveni).

2. Krešić, Mirela.
Hrvatske kućne zadruge: dioba per linea ili per capita. // Pravni vjesnik. 31 (2015) , 1; 9-29 (članak, znanstveni).

3. Krešić, Mirela; Pilipović, Matea.
De successione colonorum - O nasljednom pravu kmetova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji. // Povijesni prilozi. 49 (2015) ; 211-234 (članak, znanstveni).

4. Krešić, Mirela; Rakitičan, Monika.
Primaljstvo u Hrvatskoj i Slavoniji 1876.-1918.: zakonodavni okvir ustroja primaljske službe. // Historijski zbornik. 2 (2015) ; 277-295 (članak, znanstveni).

5. Krešić, Mirela.
Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930.: sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku - iskustva iz prošlosti. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 2; 353-382 (pregledni rad, znanstveni).

6. Krešić, Mirela.
Nasljednopravna načela Općeg građanskog zakonika u praksi hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 5-6; 1095-1117 (članak, znanstveni).

7. Krešić, Mirela.
Entitlement of female descendants to poperty of Croatian communal household. // Journal on European History of Law. 2 (2011) , 2; 73-85 (članak, znanstveni).

8. Krešić, Mirela.
Intestate succession of female descendants according to the Austrian General Civil Code on the Croatian-Slavonian legal area 1853-1946. // Annals of the Faculty of Law in Belgrade - Belgrade Law Review. LVIII (2010) , 3; 121-136 (članak, znanstveni).

9. Krešić, Mirela.
Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 2; 527-554 (članak, znanstveni).

10. Krešić, Mirela.
Javno bilježništvo na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1859.-1941.. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 1; 91-126 (članak, znanstveni).
spacer.gif
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Krešić, Mirela.
Dalibor Čepulo:Prava građana i moderne institucije: europska i hrvatska pravna tradicija (prikaz knjige). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 4; 765-769 (prikaz, ostalo).

2. Krešić, Mirela.
Ludwig Steindorff: Kroatien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (prikaz knjige). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 52 (2002) , 1; 171-177 (prikaz, ostalo).
spacer.gif
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Krešić, Mirela.
Žensko pitanje u reformama bana Ivana Mažuranića. // Spomenica Ivan Mažuranić. (2016).
spacer.gif
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela.
Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost // "Mint nemzet a nemzettel"...Tudomanyos a magyar-horvat kiegyezes 140. evforduloja emlekere/ "Kao narod s narodom..." Konferencija u spomen 140. obljetnici Hrvatskko-ugarske nagodbe / Šokčević, Dinko (ur.).
Budimpešta : Croatica, Budapest-Budimpešta, 2011. 141-155 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Krešić, Mirela.
Pozakonjenje izvanbračne djece uslijed ratnih okolnosti - naredba hrvatskog bana iz 1917. // Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije "Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava" / Leutar, Zdravka (ur.).
Zagreb : Zaklada Marija De Mattias, 2011. 185-202 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Lalić, Goranka; Krešić, Mirela.
Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija // Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava / Leutar, Zdravka (ur.).
Zagreb : Zaklada "Marija De Mattias", 2011. 49-66 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
spacer.gif
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Krešić, Mirela.
Pravo utočišta u hrvatskim zemljama: od crkvene do svjetovne institucije // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Krešić, Mirela.
Entitlement of female descendants to property of Croatian communal household // .
(predavanje,sažetak).

3. Krešić, Mirela.
Zakonsko nasljeđivanje prema OGZ-u na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946. - nasljedno pravo ženskih potomaka // .
(predavanje,sažetak).

4. Krešić, Mirela.
Bračno pravo muslimana u Hrvatskoj 1916.-1941. // .
(predavanje,sažetak).

5. Krešić, Mirela.
Djelovanje dr. Ive Politea u Međunarodnoj uniji odvjetnika // II. kongres hrvatskih povjesničara. Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti. Knjiga sažetaka / Benyovsky, Irena ; Budak, Neven (ur.) (ur.).
Pula : FF press, HNOPZ, 2004. 130 (poster,sažetak).
spacer.gif
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Krešić, Mirela; Pastović, Dunja.
Trade Codes and commercial law in Yugoslavia in the interwar period (1918-1941) // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Krešić, Mirela.
Declaration of “death in absentia”: Civil Law Aspects of Missing Croatian Soldiers // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Krešić, Mirela.
The property of Croatian communal households: division per capita or per linea, or: did the Austrian General Civil Code alter the concept of family cooperatives? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

4. Krešić, Mirela.
The Equality of Spouses as Successors?(according to Austrian General Civil Code in the Kingdom of Croatia and Slavonia) // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Krešić, Mirela.
Nasljednopravna načela Općeg građanskog zakonika u praksi hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Lalić Novak, Goranka; Krešić, Mirela.
Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Krešić, Mirela.
Matrimonial law of the muslims in Croatia 1916-1941 // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
spacer.gif
 
  Disertacije
 

1. Krešić, Mirela.
Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946. / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.11. 2009., 393 str. Voditelj: Čepulo, Dalibor ; Josipović, Tatjana.
spacer.gif
 
  Magistarski radovi
 

1. Mirela Krešić.
Zakup poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj od sredine 19. stoljeća i u suvremenom građanskom pravu / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 04.02. 2005, 189 str. Voditelj: prof. dr. sc. Petar Klarić.
spacer.gif
 
  Druge vrste radova
 

1. Krešić, Mirela; Hameršak, Filip.
Studentski priručnik za hrvatsku pravnu povijest 1.0, 2012. (studentski priručnik).

2. Krešić, Mirela; Hameršak, Filip; Parnica, Robert.
Student Manual for the Croatian Legal History 1.0, 2012. (studentski priručnik).

3. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela; Pastović, Dunja.
Rise of modern constitutionalism 1776 - 1849: the Croatian constitutional documents 1848-1849, 2006. (objavljeni dokumenti).
spacer.gif
 
Profesionalni interesi i članstva

Juris diversitas

Društvo za hrvatsku povijesnicu

Izabrani projekti

Povijest hrvatskog prava i njegove europske pravnopovijesne pretpostavke. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - suradnica na projektu

Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2007-2014); voditelj projekta: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo - suradnica na projektu

Hrvatska pravna povijest – suvremenom metodikom do kvalitetnijeg pravnog obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu (2012-2013); voditelj projekta: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo - suradnica na projektu

The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849. Sveučilište u Kasselu uz potporu Deutsche Forschungsgemeinschaft (2003-2010); voditelj projekta: prof. dr. sc. Horst Dippel - suradnica na projektu

Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers. Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (2003-2007); voditeljica projekta: prof. dr. Marie Theres Fogen; suradnica na projektu

Vladavina prava u modernoj europskoj i hrvatskoj pravnoj tradiciji. Ministarstvo znanosti i tehnologije (2002-2006); voditelj projekta: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo - suradnica na projektu

Povijest zaposlenja

   - 2011. docent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2009 - 2011. viši asistent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2005 - 2009. asistent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2001 - 2005. znanstveni novak na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

1998 - 2001. Financijska agencija (FINA) - mlađi stručni suradnik

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana