izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
Zvanje:izvanredni profesor
Funkcija:Predstojnik Katedre za upravno pravo
Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Konzultacije:

Srijedom od 16 do 17:30

Telefon:4895 625
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Upravno pravo
Godina magistriranja:2006
Godina doktoriranja:2008

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski

stručni specijalistički diplomski

Životopis

Rođen je u Zagrebu. Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio je kao odvjetnički vježbenik. Poslije položenog pravosudnog ispita zaposlio se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za upravno pravo. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je i poslijediplomski znanstveni studij iz upravno-političkih znanosti obranivši 2006. magistarski rad pod naslovom „Šutnja uprave u hrvatskom pravu“. 2008. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu“. Od 2009. predstojnik je Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana