izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
Zvanje:izvanredni profesor
Funkcija:Predstojnik Katedre za upravno pravo
Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Konzultacije:

Srijedom od 16 do 17:30

Telefon:4895 625
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Upravno pravo
Godina magistriranja:2006
Godina doktoriranja:2008

Nastava

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski

stručni specijalistički diplomski

Životopis

Rođen je u Zagrebu. Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio je kao odvjetnički vježbenik. Poslije položenog pravosudnog ispita zaposlio se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za upravno pravo. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je i poslijediplomski znanstveni studij iz upravno-političkih znanosti obranivši 2006. magistarski rad pod naslovom „Šutnja uprave u hrvatskom pravu“. 2008. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu“. Od 2009. predstojnik je Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 
Komentar zakona o upravnim sporovima .
 
  Poglavlja u knjizi
 
Pravo na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima : novi problemi i izazovi // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Održiva javna nabava. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 38 (2017) , 1; 419-448 (članak, znanstveni).
Upravnosudska i ustavnosudska kontrola zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 37 (2016) , 1; 423-447 (prethodno priopćenje, znanstveni).
Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka kao jamstvo poštenog suđenja. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 52 (2015) , 1; 203-221 (članak, znanstveni).
Sastav suda u upravnom sporu - s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 2; 363-391 (pregledni rad, znanstveni).
Utjecaj prakse (presuda) Europskog suda za zaštitu ljudskih prava na upravno sudovanje. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) ; 457-471 (članak, znanstveni).
Troškovi upravnog spora. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) ; 841-857 (prethodno priopćenje, znanstveni).
Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011.) , 1; 127-153 (članak, znanstveni).
Pravna narav ugovora o koncesiji. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 2; 419-441 (članak, znanstveni).
Pravna zaštita od šutnje uprave u posebnim upravnim postupcima. // Hrvatska pravna revija. 3 (2011) ; 80-92 (članak, znanstveni).
Vremenski okviri odlučivanja u hrvatskom upravnom sporu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 1/2010 (2010) ; 93-112 (pregledni rad, znanstveni).
Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 1; 219-230 (pregledni rad, znanstveni).
Pravo na suđenje u razumnom roku u postupcima pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 1 (2009) ; 333-372 (članak, znanstveni).
Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u pravu Europske zajednice. // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 1; 19-33 (članak, znanstveni).
Uređenje žalbe u posebnim upravnim postupcima. // Hrvatska pravna revija. 4 (2009) ; 43-52 (izvorni rad, znanstveni).
Primjena pravnih fikcija u institutu zaštite građana od šutnje uprave. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 1/2008 (2008) ; 149-175 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 491-521 (članak, znanstveni).
Temelji zaštite građana od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava. 6 (2006) , 2; 121-148 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Nepravodobnost žalbe i preporučene pošiljke u javnoj nabavi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 2015 (2015) , 6364; 19-20 (članak, stručni).
Koncesije na turističkom zemljištu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6151 (2013) ; 6-8 (članak, stručni).
Koncesije na turističkom zemljištu, II dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6152 (2013) ; 9-10 (članak, stručni).
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor, prvi dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6131 (2013) ; 11-12 (članak, stručni).
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor, drugi dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6132 (2013) ; 13-14 (članak, stručni).
Utvrđivanje apsolutne zastare u poreznim upravnim stvarima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5986 - 5987 (2011) ; 9-9 (članak, stručni).
Pokretanje postupka prema novom Zakonu o općem upravnom postupku. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5871 od 12. lipnja 2010. (2010) ; 1-3 (članak, stručni).
Načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa prema novom Zakonu o općem upravnom postupku. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. broj 5857 od 24. travnja 2010. (2010) ; 1-3 (članak, stručni).
Pojmovnik. // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 2 (2009) (2009) ; 587-592 (pojmovnik, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 
Održiva javna nabava // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Obveza donošenja rješenja u upravnom postupku (s posebnim osvrtom na porezni postupak // Novosti u upravnoj i upravnosudskoj praksi / Foretić, Davorka, Galić, Ante, Slovinić, Jerko (ur.).
Troškovi upravnog spora // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Obveznost i izvršenje odluka donesenih u upracnom sporu // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu.
Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku // .
Pravna zaštita od šutnje uprave prema novom Zakonu o općem upravnom postupku // Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u Republici Hrvatskoj // Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse – 2009.
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Primjena pravnih fikcija u institutu zaštite građana od šutnje uprave. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu.
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 
Pravni lijekovi u postupcima javne nabave // Zbornik 50. jubilarnog susreta pravnika Opatija '12 / Barbić, Jakša, Giunio, Miljenko (ur.).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Pravna zaštita pri opetovanom vraćanju predmeta na ponovno rješavanje // .
Utvrđivanje činjenica u hrvatskom upravnom sporu // .
Sastav suda u upravnom sporu – s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca // .
Vremenski okviri odlučivanja u hrvatskom upravnom sporu // .
Zaštita stranaka u upravnom postupku // .
Obveznost i izvršenje odluka donesenih u upravnom sporu // .
Pravna zaštita građana od šutnje uprave // .
Pravna narav ugovora o koncesiji // .
Pravna zaštite od šutnje uprave prema novom Zakonu o općem upravnom postupku // .
Pravna zaštita od šutnje uprave // .
 
  Disertacije
 
Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu / doktorska disertacija.
 
  Magistarski radovi
 
Šutnja uprave u hrvatskom pravu / magistarski rad.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu / doktorska disertacija.
Upravnosudska zaštita od pojedinačnih akata telekomunikacijskih regulatornih agencija / doktorska disertacija.
Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša / doktorska disertacija.
Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj / doktorska disertacija.
 
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana