SEMINARI 2013 /2014

„Mali“ kolokvij za redovne seminariste - održat će se dana 26.05.2014 u 9,00 h, dvoranaVI – TMT 14.

NAPOMENA: „Malom kolokviju“ pristupaju seminaristi koji nisu položili 1. kolokvij, radi ispunjenja seminarske obveze.

 

2. kolokvij za redovne i izvanredne studente – održat će se dana 27.05.2014 prema sljedećem rasporedu prezimena:

REDOVNI    A – M (prezimena) – u 9 sati, dvorana II – TMT 14

REDOVNI    N – Ž (prezimena) – u 10 sati, dvorana II – TMT 14

IZVANREDNI    A – Ž (prezimena) – u 10 sati, dvorana II – TMT 14

2. kolokviju mogu pristupiti studenti koji su položili 1. kolokvij tj.ostvarili 8 ili više bodova.

 

 

Predrok za redovne seminariste – seminaristi koji su ispunili seminarsku obvezu i prijavili prvi ispitni rok EP putem studomata, mogu pristupiti predroku za seminariste dana 29.05.2014 u 9,00 h, na TMT14, soba br. 62.

 

 

Upis seminarskih ocjena za redovne seminariste – upis seminarskih ocjena za studente koji su se prijavili na seminarski rok 26.05. održat će se dana 03.06.2014 u 16,00 sati, soba br. 62 – TMT 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpuni popis seminarista nalazi se na dnu stranice. Seminari počinju u ponedjeljak, 17. ožujka 2014.

 

GRUPA A-  prezimena A-I

ponedjeljkom od 8:30-10 h, dvorana VI, TMT 14

 

GRUPA B - prezimena J-O

ponedjeljkom od 10-11:30 h, dvorana VI, TMT 14

 

GRUPA C - prezimena P-Z

ponedjeljkom od 12-13:30 h, dvorana VI, TMT 14

 

GRUPA D - Izvanredni studenti 

ponedjeljkom od 19:00 - 20:00 h,  dvorana IV, Gundulićeva 10

 

VAŽNA NAPOMENA SEMINARISTIMA:

Mole se seminaristi da radi ispunjenja seminarske obveze redovno pohađaju seminar i predavanja.

Seminaristi su obavezni prisustvovati 70% predavanja i 70% seminara. O svim ostalim obvezama i planu rada seminaristi će biti informirani na gore navedenim uvodnim seminarima.

U slučaju opravdane nemogućnosti dolaska u određenu seminarsku grupu, promjena je eventualno moguća uz odobrenje voditelja seminarske grupe.

 

Pravila za prezentaciju na seminaru:

• Jasna struktura

- Natuknice (ne cijele rečenice)

– Dozvoljeno korištenje podsjetnika (ne čitanje teksta)

• Ključni pojmovi na početku

• Tablice i grafovi

• Dodatni relevantni izvori (navesti!)

• Poticati raspravu

• Konzultirati se s demonstratorom/icom ili voditeljem seminara

• Postaviti i provjeriti prezentaciju prije početka seminara

 

Podjela u timove za izlaganje:

Prezentacija u PowerPointu (osigurati back up!)

– Svi članovi tima moraju održati dio izlaganja

– Svi članovi tima dužni su znati članak/ke u cijelosti (u iznimnim slučajevima zamijeniti odsutnog)

 

Izvanredni studenti - seminaristi

Katarina

Alpeza

Filip

Andrijević

Tajana

Bahunek

Antonela

Bakula

Petar

Barbir

Zdeslav

Begović

Ana

Brčić

Zrinka

Crnković

Filip

Đurović

Lorena

Franjo

Gabrijela

Galić

Zrinka

Gašpardi

Damjan

Granić

Stella Kim

Janković

Nika

Jelavić

Ivana

Kardum

Martina

Kekić

Ivan

Knežević

Laura

Kobas

Andrea

Koren

Alen

Kozić

Vedran

Lovreković

Josipa

Lučić

Tihana

Magdić

Ana

Međimorec

Marijana

Novosel

Tamara

Obradović

Ena

Odobašić

Ante

Pavić

Mateo

Skazlić

Franka

Stevanja

Matea

Šižgorić

Ivan

Tadić

Matija

Tomljanović

Ivana

Valjak

Ana

Vukašinović

Dino

Zurak

Ana

Židić

 

Redovni studenti - seminaristi

Azra

Abdagić

Katarina

Antolić

Ivana

Barišić

Karla

Barlek

Marina Ivana

Bašić

Ana

Bašić

Franka

Batelić

Niko

Batinić

Vedran

Batrla

Lea

Bilandžić

Martin

Bilić

Sebastian Stipe

Bolanča Slavica

Rikard

Botica

Blaženka

Božinović

Darija

Brekalo

Viktor

Buovac

Mario

Carević

Lea

Čaić

Elvira

Čaušević

Ružica

Dabić

Martina

Divić

Jan

Dupor

Terezija

Dvojković

Katarina

Dvojković

Ana Maria

Đurin

Mirjam

Đurišević

Lora

Franić

Maria

Fundelić

Adrian

Gerl

Ante

Gojanović

Petra

Golubiček

Valentino

Goršić

Sara

Grašić

Danijel

Gudelj

Marina

Hrastić

Ivana

Ikica

Lea

Ivanković

Suzana

Iveković

Dominik

Janeš

Josip Đuka

Janković

Andrea

Jelačić

Mateja

Jelačić

Tamara

Jelačić

Marija

Jurić

Neven

Jurjević

Marta

Jurković

Roko

Karlović

Luka

Kelemenić

Nikola

Klasić

Karlo

Kolar

Ana Marija

Kosalec

Maja

Kostervajn

Stjepan

Kovač

Ana

Križan

Martina

Krot

Ivana

Kucelj

Šimun

Kuvač

Karolina

Lacković

Hana

Lalatović

Iva

Lesjak

Vjekoslav

Lozo

Zvonimir

Magdić

Jelena

Majdandžić

Jelena

Makopek-Pušec

Leo

Marić

Jure

Marović

Ivona

Matekalo

Zvonimir

Mihoković

Dora

Mikulek

Tomislav

Miličević

Borna

Mišić

Lucija

Mlinarić

Leona

Novačić

Valerija

Novački

Borna

Ohnjec

Monika

Opačak

Marijana

Paškalin

Marija

Patko

Nikola

Paulić

Aleksandar

Pavletić

Ana

Pelivan

Stjepan

Pentavec

Tihana

Pepelnik

Ivella

Petričić

Lea

Pintarić

Bernarda

Pipunić

Igor

Podnar

Matea

Poljak

Andrea

Poljičak

Celina

Radman

Kristijan

Rautek

Jan

Reškovac

Eva

Režek

Ivan

Rukavina

Margareta

Rukavina

Magdalena

Rupe

Elena

Ružić

Tea

Samardžić

Tea

Savić

Karmen

Serdar

Marijan

Serenčeš

Tonči

Stošić

Tanja

Strahija

Petra

Šepak

Klara

Tadić

Marija

Tadić

Juran

Tadić

Sara

Topić

Stefani

Travalja

Marija

Ujević

Iva

Vlašić

Juraj

Vrankić

Krešimir

Vukšić

Tomislav

Zorić


Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana