LITERATURA - PROMIJENJENI ČLANCI!

SAMUELSON, P.A. I NORDHAUS, W.D.: EKONOMIJA, 18. izdanje, MATE, Zagreb, 2007. - izabrana poglavlja (nema promjena u odnosu na protekle akademske godine!): 

1. poglavlje – Počela ekonomije (str. 3)
2. poglavlje – Tržište i države u modernom gospodarstvu (str. 25)
3. poglavlje – Osnovni elementi ponude i potražnje (str. 45)
9. poglavlje – Nesavršena konkurencija i monopol (str. 166)
12. poglavlje – Kako tržišta određuju dohotke (str. 225)
13. poglavlje – Tržište kapitala (str. 243)
14. poglavlje – Zemlja i kapital (str. 264)
Dodatak 14 – Tržišta i ekonomska učinkovitost (str. 283)
15. poglavlje – Komparativna prednost i protekcionizam (str. 294)
16. poglavlje – Državno oporezivanje i rashodi (str. 318)
17. poglavlje – Promicanje učinkovitijih tržišta (str. 341)
18. poglavlje – Zaštita okoliša (str. 361)
19. poglavlje – Učinkovitost prema jednakosti: veliki kompromis (str. 382)
20. poglavlje – Pregled makroekonomije (str. 405)
21. poglavlje – Mjerenje gospodarske aktivnosti (str. 424)
27. poglavlje – Proces ekonomskog rasta (str. 555)
28. poglavlje – Izazov ekonomskog razvoja (str. 577)
29. poglavlje – Devizni tečajevi i međunarodni financijski sustav (str. 598)
30. poglavlje – Makroekonomija otvorenog gospodarstvo (str. 619)
34. poglavlje – Ekonomske politike za rast i stabilnost (str. 709)

 

ČLANCI ZA LJETNI SEMESTAR 2014. – PROMJENE!

 

Radi aktualnosti i relevantnosti tema promijenjen je dio članaka u obveznoj literaturi. U nastavku su naznačene izmjene u odnosu na Zbirku članaka Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj, izdanje 2012.(moguće posuditi u Knjižnici Fakulteta i kupiti u Knjižari na TMT 3). Novo izdanje neće se tiskati jer su svi novi članci dostupni u elektronskom obliku!

 

I.  IDEJE O EKONOMSKOJ POLITICI – koristiti „žute stranice“ iz izdanja 2012., str. 1-47

            Ekonomija i ekonomska politika

A)   Doktrine ekonomske politike: kapitalizam

B)   Doktrine ekonomske politike: socijalizam

 

II.  EKONOMSKA POLITIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ – ČLANCI

– kod novih članaka navedene su njihove web adrese (preostali članci mogu se koristiti iz Zbirke članaka - izdanje 2012.)

 

A) PROCESI GLOBALIZACIJE I TRANZICIJSKA DOGAĐANJA

Kornai, Janos: Velika transformacija srednjoistočne Europe: Uspjeh i razočaranje

Mesarić, Milan: Dugoročna neodrživost tržišnog fundamentalizma i neoliberalnog kapitalizma

Babić, Zdenko: Socijalna pravednost i tržišna efikasnost – teoretski koncepti i uloga države

Jurčić, Ljubo, Vojnić, Dragomir: Quo vadis Croatia - Od samoupravnog socijalizma i društva blagostanja preko ekonomije i politike tranzicije do divljeg kapitalizma i tržišnog fundamentalizma - Hrvatska na putu u Europsku uniju

Dujšin, Uroš: Privredna kriza u Hrvatskoj: Uzorci, obilježja i mogućnosti prevladavanja http://www.rifin.com/images/stories/2013/07/20130703_dujsin_uros.pdf

 

B) HRVATSKA I AKTUALNA PITANJA EKONOMSKE POLITIKE

Babić, Mate: Razvoj hrvatske privrede nakon Stabilizacijskog programa

Cvijanović, Vladimir, Račić, Domagoj: Privatizacija u Hrvatskoj: Početni uvjeti, procesi i implikacije

Radošević, Dubravko: Za razvojnu strategiju Hrvatske 2014.-2020.http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=154728

Bajo, Anto, Primorac, Marko: Koliko će trajati procedura prekomjernog proračunskog deficita u Hrvatskoj? http://www.ijf.hr/upload/files/file/osvrti/62.pdf

Bajo, Anto, Primorac, Marko: Gospodo, gdje je strategija zaduživanja i upravljanja javnim dugom? http://www.ijf.hr/upload/files/file/osvrti/63.pdf

Tišma, Sanja, Samardžija, Višnja, Jurlin, Krešimir (ur.), Institut za međunarodne odnose: Hrvatska i Europska unija – Prednosti i izazovi članstva – samo str. 23-28 i str. 101-136 http://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2013/11/hrvatska_i_eu_prednosti_izazovi_.pdf

Grgurić, Ivan: Europe 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključiv razvoj http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=99360

 

C) HRVATSKA INDUSTRIJSKA POLITIKA I POLITIKA RESTRUKTURIRANJA – ALATI PROMJENA

Kesner-Škreb, Marina: Industrijska politika – teorijski okvir državne intervencije

Vedriš, Mladen: Ekonomski rast i strukturne reforme http://www.rifin.com/images/stories/2013/09/20130910_vedris_mladen.pdf

Kesner-Škreb, Marina: Državne potpore u HR – ipak se kreće

Kesner-Škreb, Marina: Tko dobiva državne potpore u Hrvatskoj? http://www.ijf.hr/upload/files/file/osvrti/65.pdf

CEPOR: Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2013. http://www.cepor.hr/Izvjesce%20o%20malim%20i%20srednjim%20poduzecima%202013_CEPOR.pdf

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana