D. DERENČINOVIĆ: Pregled usklađenosti hrvatskog kaznenog prava s međunarodnopravnim dokumentima o suzbijanju međunarodnog terorizma (na eng. jeziku; hrv. sažetak)
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana