Obavijesti
21. 10. 2015. u 13:42
Uređeno: 23. 10. 2015. u 09:05

Moguće je upisati sveučilišni izborni kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, nositeljice prof. dr. sc. Lelie Kiš-Glavaš, redovite profesorice na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Kolegij je dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija. Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta/ice s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student/ica koji upisuje kolegij bude student/ica asistent/ica („par“). Isto tako poželjno je da „par“ bude s istog studijskog programa i s iste studijske godine (i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu). Za potrebe upisa ovog kolegija skupinu studenata s invaliditetom definiraju studenti s oštećenjima vida (slijepi ili slabovidni), studenti s oštećenjem sluha (gluh, nagluhi i gluhoslijepi) i studenti s tjelesnim invaliditetom (motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima).

Kolegij se održava u dva dijela: prvi dio odnosi se na pripremnu radionicu, a drugi na pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (superviziju).

Pripremna radionica (15P+30V) će biti održana tijekom dva vikenda (petak poslijepodne, subota, nedjelja) dok će se pružanje vršnjačke potpore (75V) i grupna supervizija (15V) odvijati tijekom semestra. Kolegij je dostupan i putem e-učenja.

Biserka Salar

19. 1. 2015. u 08:18

Rezultati kolokvija 09. 01. 2015.

Ružica Mihelj

7. 1. 2015. u 08:13
  1. Kolokvij iz kolegija Sudska psihologija će se održati  u petak 9.1. 2015. u 10 sati, Trg maršala Tita 14, dvorana III/II. u redovnom terminu nastave.

  2. Zadnji termin nastave i potpisa iz kolegija Sudska psihologija za redovne i izvanredne studente koji su dolazili na nastavu u terminu petkom će se održati u petak 16.1. u 10 sati, Trg maršala Tita 14, dvorana III/II.

  3. Zadnji termin nastave i potpisi iz kolegija Sudska psihologija za izvanredne studente koji nisu mogli redovito pohađati nastavu će biti u četvrtak 22. 1. u 18, 15 sati,  Trg maršala Tita 14, dvorana IV.

 

Ružica Mihelj

13. 10. 2014. u 10:29
Uređeno: 20. 10. 2014. u 08:09

Nastava iz  predmeta  Sudska  psihologija za redovne studente održavati će se petkom od 10 do 13 sati, Trg maršala Tita 14, dvorana III. Nastava započinje u petak 17. listopada 2014.

Prvi susret s izvanrednim studentima polaznicima kolegija Sudska psihologija koji nisu u mogućnosti pohađati nastavu s redovnim studentima u četvrtak 30. 10. od 18 do 20 sati IV. TMT 14.

Nastava iz predmeta Sudska medicina

Redoviti studenti termini održavanja nastave: 15., 16., 17., 22., 23., i 24. listopada 2014.
svakog naznačenog dana od 8,30 sati u muzeju Zavoda za sudsku medicinu, Šalata 11.

Izvanredni studenti   termini održavanja  nastave: 13., 14., 20. i 21. listopada 2014.  svakog
naznačenog dana od 15,30 sati u dvorani Farmakologije( nalazi se iza zgrade Sudske medicine)

Ružica Mihelj

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana