Predmeti V. godine

Prvi sastanak za Javnobilježničko pravo  i Izvanparnično i ovršno pravo biti će u petak 14.10. u 11 sati, TMT 3, III kat, dvorana 4
Prvi sastanak za Izvansudsko rješavanje sporova, Organizaciju pravosuđa i Alternative Dispute Resolutionbiti će u petak 14.10. u 12,00, TMT 3, I kat, soba 19

Prvi sastanak za Osnove europskog privatnog prava biti će u petak 7.10. u 12,00, TMT 3, dvorana 3

Prvi sastanak za Izborno pravo i izborne sustave  biti će u utorak 11.10.2016. u 16,00, TMT 3, dvorana 5

Prvi sastanak za Osnove europskog obiteljskog prava  biti će u utorak 11.10.2016. u 14,00, TMT 3, II kat, soba 33

Prvi sastanak za Insolvencijsko pravo  biti će u srijedu 19.10.2016. u 10,00, TMT 3, III kat, dvorana 4

Prvi sastanak za Suvremene političke sustave  biti će u petak 21.10.2016. u 12,00, TMT 3, III kat, dvorana 5

Prvi sastanak za Medicinsko odštetno pravo  biti će u petak  7.10.2016. u 12,45 TMT 3, dvorana 3

Prvi sastanak za Građansko pravo - ugovorne obveze   biti će u ponedjeljak 10.10.2016. u 14,00 TMT 3, dvorana 2

Prvi sastanak za Zemljišnoknjižno pravo   biti će u utorak 11.10.2016. u 16,00 TMT 3, dvorana 3

Prvi sastanak za Autorsko pravo   biti će u utorak 18.10.2016. u 15,30 TMT 3, dvorana 3

Prvi sastanak za Izvansudsko rješavanje sporova, Organizaciju pravosuđaAlternative Dispute Resolution bit će u petak 14.10. u 12,00, TMT 3, I kat, soba 19

Prvi sastanak za Insolvency Law biti će u srijedu 19.10.2016. u 8,00 sati, TMT 3, III kat, dvorana 4

 


PREDAVANJA - PREDMETI V. GODINE

KATEDRA ZA EUROPSKO JAVNO PRAVO - PREDMETI PETE GODINE

Informacije o predmetima pete godine koje izvodi Jean Monnet katedra za europsko javno pravo nalaze se na sljedećim stranicama: https://www.pravo.unizg.hr/ejp 

 

 

 


Predavanja- predmeti V. godine
 KATEDRA ZA KAZNENO PRAVO - PREDAVANJE  V. GODINE

Sudska medicina – raspored  predavanja

 

Redovni studenti

 

Ponedjeljak 24.10. 2016. i  traje do  do  4.11.2016. – s time da u ponedjeljak 24.10. 2016 i 31.10. 2016. te utorak  25.10. 2016.  započinje nastava u 15 sati, ostale dane od 14 sati.,   1.11. neradan dan.

 

Izvanredni studenti

 

Ponedjeljak  7.11. 2016.  i  traje do  11.11. 2016.  – nastava započinje ponedjeljak i utorak  7. i 8. 11.  2016. od 15 sati – ostale dane od 14 sati.

 

Predavanja  se održavaju u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata 11.

 
 
KATEDRA KAZNENOG PROCESNOG PRAVA - PREDAVANJA V. GODINE

Uvodno predavanje za izvanredne studente u kolegiju Penitencijarno pravo
održat će se u četvrtak 27. listopada u 17 sati, u dvorani II, TMT 3.

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana