prof. dr. sc. Alan Uzelac
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Trg maršala Tita 3, soba 19
Konzultacije:

četvrtkom u 15 sati

Telefon:4597 525
Telefon kućni:4597500
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://alanuzelac.from.hr/
Katedra/služba : Građansko procesno pravo
Godina diplomiranja:1988
Godina magistriranja:1992
Godina doktoriranja:1999

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

http://www.alanuzelac.from.hr/text/curric-sh_hrv.htm;

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Profesionalni interesi i članstva

Građansko procesno pravo

Izvansudsko rješavanje sporova

Organizacija pravosuđa

Europski sud za ljudska prava

Obiteljsko sudsko procesno pravo

Izvanparnično i ovršno pravo

Izabrani projekti

http://tcjust.pravo.unizg.hr/

Povijest zaposlenja

Alan Uzelac redoviti je profesor na Katedri za građansko pravo. Od 1. studenog 1994. godine radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je kao istraživač i/ili voditelj u više znanstvenih i stručnih projekata u Hrvatskoj i drugim zemljama. Predavao je kao gostujući predavač na više sveučilišnih ustanova u Hrvatskoj, Europi i Sjedinjenim Državama te na više desetaka skupova u zemlji i inozemstvu. Od 1992. do 2002. godine bio je tajnik Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je bio jedan od utemeljitelja i urednika časopisa Croatian Arbitration Yearbook i međunarodnog skupa Hrvatski arbitražni dani. Arbitar je na listi više inozemnih arbitražnih institucija. Od 1993. sudjeluje u radu UNCITRAL-ove skupine za arbitražu i mirenje (od 2000. kao predstavnik RH), a član je i nacionalnog Povjerenstva za praćenje rada UNCITRAL-a. Jedan je od članova osnivača Europske komisije za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ) pri Vijeću Europe, a u toj je komisiji obnašao i više funkcija (član predsjedništva, predsjednik radne skupine za trajanje sudskih postupaka).

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana