Pravo industrijskog vlasništva

 

 

 
PREDAVAČ:
 Prof. dr. sc. Zoran Parać
 
 
Literatura 05-2012:
 
A. Verona: Pravo industrijskog vlasništva (samo povijesni i teorijski dio), Zagreb 1978.
 
Matanovac, Romana, Rački Marinković, Ana, Registri prava intelektualnog vlasništva, u Hrvatsko registarsko pravo, ur. Tatjana Josipović, Zagreb, 2006
 
 
Izvori:
 
Zakon o patentu, NN 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010, 49/2011, 76/2013
 
Zakon o žigu, NN 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011
 
Zakon o industrijskom dizajnu, NN 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011
 
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga NN 173/2003, 186/2003, 76/2007, 49/2011
 
Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 80/2013, 14/2014
 
Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva :
 
Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva
 
 
Ugovor o suradnji na području patenata – PCT (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/98., 10/98. i 4/02.)
 
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93. i 3/99.)
Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/03. i 18/03.)
 
Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna od 6. studenoga 1925., revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979., te Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/03. i 1/04.)
 
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Münchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Münchenu 29. studenoga 2000., ( »Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 8/2007),
 
 
Dopunska literatura
 
 
A. Verona: Licencni ugovori, Zagreb, 1981.
 
WIPO Intellectual Property Handbook, 2008, dostupno na stranici http://www.wipo.int/about-ip/en/
 
Adamović J. [et al.], Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji, Zagreb 2006 str 3 – 88; 119 -217.
 

Repozitorij
Copyright (C) 2015 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana