Ime i prezime                           nadnevak                        tema

       1  Munivrana Maja                11.11.2003               Države i međunarodni kazneni sudovi

      2  Grgić Andrea                      23.09.2004               Kazneno djelo razbojništva u hrvatskom kaznenom

                                                                                                           zakonodavstvu i sudskoj praksi

      3  Špehar Ivana                     07.04.2003               Kazneno djelo međunarodnog terorizma iz čl. 169

                                                                                                           Kaznenog zakona

      4  Korušec Ozren                   03.11.2004                Namjera u Kaznenom pravu

      5  Lovrić Ana                          04.12.2001               Spolno zlostavljanje djece i mladeži kao

                                                                                                           kaznenopravni i kriminološki problem

      6  Kvaternik Anamarija           29.04.2003               Načelo zakonitosti u hrvatskom kaznenom pravu

      7  Mišić Ivana                        25.03.2004               Kaznenopravni aspekti nasilja u obitelji

      8  Dumbović Maja                  17.12.2003               Kaznenopravni značaj duševnih bolesti

      9  Rupčić Domagoj                 20.10.2004               Kaznenopravni aspekti zlouporabe opojnih droga

    10  Petrović Hrvojka                20.05.2005               Uvjetna osuda u hrvatskom kaznenom pravu

    11  Bito Anđelka                      10.07.2002               Izazivanje prometne nesreće

    12  Matokanović Mihaela         24.02.2004               Ubojstvo na osobito okrutan i krajnje podmukao

                                                                                                           način

    13  Benko Luka                      11.07.2003               Kazneno djelo razbojništva - izbor mjere kazne

                                                                                                           počinitelju

    14  Milković Helena                 25.05.2004               Izbor mjere kazne te ocjena olakotnih i otegotnih

                                                                                                           okolnosti

    15  Kompari Katarina              03.04.2002               Svrha kažnjavanja u međunarodnom kaznenom

                                                                                                           sudovanju

    16  Fištrek Višnja                   25.03.2004               Kaznenopravni aspekti korupcije

    17  Režek Maja                     13.07.2005               Prekoračenje nužne obrane

     

    18  Miličević Sanja                 10.06.2003               Kaznenopravni aspekt govora mržnje

    19  Klobučić Mirna                 16.12.2003               Kaznene djela nečinjenjem

    20  Ganić Sanja                     24.06.2004               Kaznena djela protiv sigurnosti prometa i primjena

                                                                                                           informatičke  tehnologije i drugih preventivnih mjera

                                                                                                            u cilju njihovog suzbijanja

    21  Vujnović Vlatka               09.07.2002               Kaznenopravni učinci odgojnih mjera zavodskog

    22  Bezerić Nina                   02.10.2002               Odgovornost novinara za kaznena djela protiv časti

                                                                                                            i ugleda

    23  Martinović Saša              10.12.2003               Namjera kao oblik krivnje u hrvatskom kaznenom

                                                                                                           pravu

    24  Čačić Hrvoje                   29.09.2004               Zapovjedna odgovornost

    25  Čapalija Fani                  30.04.2003               Svrha kažnjavanja

    26  Orošić Marija                  31.10.2001               Prekoračenje nužne obrane

    27  Štrlek-Voćanec Bojana   09.11.2005               Kaznena djela protiv časti i ugleda u teoriji i

                                                                                                           sudskoj praksi

    28  Kragulj Tanja                  28.10.2002               Kaznenopravni aspekti i utjecaj terorizma na

                                                                                                           suvremeno društvo

    29  Ofner Ana                       08.07.2003               Zlouporaba droga

    30  Presečki Rajna               30.05.2005               Izbor vrste i mjere kazne na primjeru kaznenog djela

                                                                                                            teške tjelesne ozljede

    31  Canjuga Ivana               07.06.2002               Kazneno djelo čedomorstva u Hrvatskom i

                                                                                                           usporednom kaznenom pravu

    32  Kolar Teja                      16.12.2003               Supočiniteljstvo u teoriji i praksi

    33  Pucić Jelena                   29.09.2004               Izazivanje prometne nesreće

    34  Golubić Jasna                 09.12.2002               Kazna lišenja slobode

    35  Ilić Morana                     29.01.2003               Kazneno djelo čedomorstva

    36  Opačić Sandra               06.11.2002               Odnos između slobode izražavanja po čl. 10

                                                                                                           Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i

                                                                                                           temeljnih sloboda i kaznenopravne zaštite časti i

                                                                                                           ugleda

    37  Kršlak Zlata                   13.12.2002               Usporedba kaznenih sankcija Republike Hrvatske i

                                                                                                            Republike Italije

    38  Enc Nikolina                   05.11.2003               Izazivanje prometne nesreće (čl.272. Kaznenog

                                                                                                           zakona)

    39  Matić Monja                   12.11.2003               Posebno počiniteljstvo u njemačkom kaznenom

                                                                                                           pravu

    40  Andrić Martina               29.01.2002               Kazneno djelo silovanja u bračnoj i izvanbračnoj

                                                                                                           zajednici

    41  Čaušić Ivana                 23.04.2003               Kompjutorski kriminalitet i kazneno pravo

    42  Kruhoberec Marijana     29.09.2004               Pomilovanje u hrvatskom kaznenom pravu

    43  Lončarić Joško               06.05.2005               Izbor vrste i mjere kazne na primjeru kaznenog djela

                                                                                                            teške tjelesne ozljede

 

    44  Ramljak Velimir              16.10.2002               Platon i Aristotel i katnenopravne ideje antike

    45  Jurković Petra                17.06.2003               Protupravni prekid trudnoće

    46  Maržić Jelena                 29.06.2004               Značenje prevencije kod kaznenopravnih sankcija

                                                                                                           za maloljetne

    47  Marčetić Bojan               19.12.2002                Sudioništvo

    48  Kožul Andrea                 29.10.2003               Kaznenopravni aspekti korupcije

    49  Martić Andreja               22.04.2004               Etički i kaznenopravni sadržaji u izvorima staroga

                                                                                                           vijeka

    50  Štengl Krunoslav            29.09.2004               Zapovjedna odgovornost

    51  Krizmanić Mehdin Vesna 03.10.2005               Kazna zatvora kroz povijest

    52  Trbušić Jagoda                18.10.2005                   Silovanje

    53  Muratović Medina            29.06.2004               Položaj maloljetnika u kaznenom pravu

    54  Horbec Ines                    29.01.2002               Kaznenopravni aspekti eutanazije

    55  Bobovec Sonja                04.07.2002               Mladi počinitelji kaznenih djela

    56  Kovačević Dragica           30.09.2002               Zakonita uporaba sredstava prisile u kaznenom

                                                                                                           pravu

    57  Čalušić Ines                    24.06.2003               Kazneno djelo silovanja u novom hrvatskom

                                                                                                           kaznenom pravu

    58  Tončić Jurica                   18.07.2003               Izbor vrste i mjere kazne u hrvatskom kaznenom

                                                                                                           zakonodavstvu i sudskoj praksi na primjeru

                                                                                                           kaznenog djela izazivanje prometne nesreće

    59  Žarina Danijela               31.10.2003               Izbor vrste i mjere kazne i kazneno djelo teže

                                                                                                           tjelesne ozljede u hrvatskom zakonodavstvu i

                                                                                                           sudskoj praksi

    60  Pogačić Ksenija               11.05.2005               Ubojstvo na podmukao način

    61  Cunjak Karolina               06.03.2002               Svrha kažnjavanja

    62  Markotić Ivana                17.01.2003               Izbor, vrste i mjere  kazne počinitelju kaznenog djela

    63  Hrustić Zrinka                 02.07.2003               Zlouporaba položaja i ovlasti

    64  Fekete Ivana                  29.06.2004               Kaznena djela protiv okoliša

    65  Ložnjak Branimir             18.11.2002               Organizirani kriminal i zloporaba opojnih droga

    66  Lacković Andrijana          12.03.2003               Sudjelovanje u tučnjavi

    67  Dujmović Ivana               26.03.2004               Kaznena djela razbojništva u hrvatskom kaznenom

                                                                                                           zakonodavstvu i sudskoj praksi

    68  Šober Klaria                    04.06.2004               Izbor vrste i mjere kazne počiniteljima kaznenog

                                                                                                           djela teška krađa  u sudskoj praksi Općinskog

                                                                                                           suda u Dubrovniku

    69  Cvitan Nino                      29.06.2004               Utjecaj odgojnih mjera na ličnost maloljetnika

    70  Fabek Katarina                14.07.2005               Tjelesna ozljeda u kaznenom pravu

    71  Matišić Ivan                     10.07.2003               Izbor vrste i mjere kazne u hrvatskom kaznenom

                                                                                                           zakonu i sudskoj praksi na primjeru teške krađe

     

    72  Vrančić Bruno                  29.09.2005               Zlouporaba položaja i ovlasti kao gospodarsko

                                                                                                           kazneno djelo

    73  Prčić Mihael                     15.04.2004               Svrha kažnjavanja u hrvatskom kaznenom pravu

    74  Kuvač Marko                    25.10.2001               Pravno uređenje položaja osoba s duševnim

                                                                                                           smetnjama

    75  Božičević Kristina             28.05.2003               Krivnja kod kaznenog djela silovanja i kod

                                                                                                           kaznenog djela bludnih radnji

    76  Đogaš Lidija                    16.07.2003               Izbor vrste i mjere kazne

    77  Burić Tamara                  18.02.2004               Temeljne odredbe novog prekršajnog zakona -opći

                                                                                                           dio

    78  Vugdalić Sandra              15.09.2005               Teško ubojstvo

    79  Rabat Marija                    20.12.2002               Zaštita životinja u prekršajnom i kaznenom pravu

    80  Ritoša Lejla                     05.12.2003               Kazneno djelo silovanja u hrvatskom kaznenom

                                                                                                           zakonodavstvu i sudskoj praksi

    81  Delaš Iva                        30.03.2005               Protupravni prekid trudnoće

    82  Čefko Anita                     28.06.2002               Uvjetna osuda u hrvatskom kaznenom pravu

    83  Štefanović Anđela           29.06.2004                 Eutanazija

    84  Vukošić Tea                    15.06.2005               Teška krađa

    85  Križanec Ines                 13.09.2005               Kazneno djelo krađe u sudskoj praksi  Općinskog

                                                                                                           suda u Sesvetama

    86  Cvitković Maja                30.06.2003               Izbor vrste i mjera kazne počinjitelju kaznenog djela

    87  Barišić Tamara                02.07.2003               Izazivanje prometne nesreće

    88  Starčević Kristina            04.07.2003               Mjere procesne prisile u kazneno procesnom pravu

                                                                                                            kojima se zadire u ustavna prava građana

    89  Mesić Iva                        05.07.2004               Zločin i krivnja u književnosti

    90  Rimac Iva                        27.10.2004               Kazneno djelo razbojništva

    91  Sladić Hrvoje                   22.12.2004                 Eutanazija

    92  Sendi Matilda                  08.07.2003               Kaznene djela na štetu maloljetnika

    93  Rončević Marta               12.09.2003               Okolnosti kod izbora mjere i vrste kazne

    94  Forgač Ivona                  16.10.2003               Teške tjelesne ozljede u hrvatskom kaznenom

                                                                                                           zakonodavstvu i sudskoj praksi

    95  Mindoljević Mirko            05.11.2003               Povrat u kaznenom pravu

    96  Lach Dijana                    22.02.2005               Razbojništvo i iznuda

    97  Grbešić Jelena                29.05.2003               Spolno uznemiravanje i spolni odnošaj zloporabom

                                                                                                           položaja u poredbenom kaznenom pravu

    98  Mikolčević Marta              27.10.2004               Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela

    99  Komerički Martina            24.09.2003                   Silovanje

   100  Kusalić Ivan                   17.12.2003               Kaznena odgovornost pravnih osoba

       

   101  Raguž Kristina               28.06.2002               Kriminološki i kaznenopravni aspekti kaznenog

                                                                                                           djela pronevjere

   102  Zagorec Marina              24.01.2003               Kazneno djelo teškog ubojstva

   103  Babić Mirela                   08.07.2003                Svrha kažnjavanja u kaznenom pravu

   104  Kazija Nenad                 21.03.2002               Zlouporaba droga

   105  Kraljević Petar               20.05.2002               Etički i kaznenopravni sadržaj pisanih izvora starog

                                                                                                            vijeka

   106  Žuna Lana                     26.05.2004               Prekoračenje granica nužne obrane

   107  Kelnerić Ana-Marija        08.03.2005               Kaznena djela protiv okoliša u hrvatskom

                                                                                                           zakonodavstvu

   108  Beđik Irena                    24.09.2003               Ograničenje prava na nužnu obranu

   109  Baranović Rade             08.12.2004               Dragovoljni odustanak

   110  Lekić Igor                      12.05.2003               Kaznenopravni aspekti samoubojstva

   111  Margaletić Krešimir        20.10.2004               Nužna obrana u teoriji i praksi

   112  Kazija Dario                   21.03.2002               Zakonita uporaba sredstava prisile kao razlog

                                                                                                           isključenja protupravnosti

   113  Marić Davor                    29.04.2002               Ciljevi i svrha kažnjavanja u hrvatskom kaznenom

                                                                                                           pravu

   114  Legen Sanja                  29.01.2003               Uvjetna osuda

   115  Barišić Tatjana               21.12.2005               Izazivanje prometne nesreće

   116  Ljuban Matko                 21.12.2001               Kazna zatvora u povijesti i suvremenosti

   117  Milošević Bruna              23.10.2002               Ubojstvo na okrutan i podmukao  način

   118  Vlašiček Kristina             30.10.2002               Sustav sankcija u suvremenom kaznenom pravu

   119  Vržina Ksenija                12.03.2004               Pravni položaj osoba s duševnim smetnjam

   120  Vujić Anita                      10.11.2004               Srednjovjekovno hrvatsko kazneno zakonodavstvo

                                                                                                            s osvrtom na Varaždinski statut

   121  Vujić Marijo                     22.12.2003               Svrha kažnjavanja kroz povijest

   122  Horvat Sanja                  22.03.2005               Svrha kažnjavanja

   123  Presečki Jasminka          17.06.2005               Kazneno djelo protiv sigurnosti prometa

   124  Bitunjac Kristijan            12.11.2003               Odnos kaznenih djela silovanja i bludnih radnji

   125  Bandalo Krešimir            19.05.2005               Kažnjavanje kroz povijest

   126  Boban Nada                   20.12.2004               Kaznenopravna regulacija Zaštite okoliša Republike

                                                                                                            Hrvatske kao priprema za europske integracije

   127  Znaor Mate                    01.07.2003               USKOK - ured za suzbijanje organiziranog kriminala

                                                                                                            i korupcije

   128  Hrga Nada                     22.12.2004               Kaznena djela protiv sigurnosti prometa

   129  Smolčić Žarko                 28.02.2003               Zakonita uporaba sredstava prisile u kaznenom

                                                                                                           pravu

       

   130  Peratović Nada              23.11.2005               Sloboda izražavanja i odgovornost novinara za

                                                                                                           klevetu


Copyright (C) 2014 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana